Türk tasarımının geleceği konseyde

0

TÜRK TASARIM KONSEYİ

Türk tasarımının geleceği birçok sektör açısından stratejik önem taşımaktadır. Sektörlerde değer yaratmak, küresel rekabet içinde yer alabilmek bir ölçüde tasarım konusuna verilen öneme bağlıdır. Çünkü tasarım, verimliliği ve kârlılığı artıran bir unsurdur. Ürüne estetik değer katan bir inovasyon süreci olarak kabul edilmektedir. Bizde tasarım, lüks ürün gruplarına ait bir ayrıcalık şeklinde algılanır. Günümüzde neredeyse tüm ürünler tasarımdan nasibini alır hale gelmiştir. İnsanlar da aldığı ürünlerde bu boyutu göz önüne almaya başladılar.

Bu konuyu devlet eliyle ciddi olarak sahiplenmek ve devamlılığını sağlamak bütün sektörler açısından değer üretmek anlamına gelir. Geçen hafta, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Sayın Bakan Fikri Işık başkanlığında toplanan Türk Tasarım Danışma Konseyi gelinen durumu müzakere etmiş, alınan kararları gözden geçirmiş ve gelişmeye yönelik tedbirler planlamıştır.

Türk Tasarım Danışma Konseyi; ilgili kamu kuruluşları (Bilim Sanayi Teknoloji, Ekonomi, Kalkınma, Kültür, Turizm ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Hazine Müsteşarlığı, YÖK, TÜBİTAK, Türk Patent Enstitüsü), meslek kuruluşlarının (KOSGEB, TOBB, TESK, TİM, TÜSİAD, TMMOB, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Grafikerler Meslek Kuruluşu ve Moda Tasarımcıları Derneği) en üst düzey yetkililerinden oluşmaktadır. Konseyin Başkanı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı’dır. Diğer bakanlıklar müsteşar düzeyinde temsil edilmektedir.

KONSEYİN EYLEM PLANI İÇİN 5 ANA HEDEF

Konsey önüne 5 hedef koymuştur. Bunlar kısaca şöyle;

a) Tasarımla ilgili mevzuatı, tasarımcıların ve iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek ve uygulamaları etkinleştirilmek.

b) Tasarım ile ilgili destekleri çeşitlendirmek ve bu desteklerin etkinliğini artırmak.

c) Tasarım duyarlılığını eğitimin bütün aşamalarına yaymak, insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar yetiştirmek.

d) Tasarımla ilgili sanayici, eğitimci, meslek örgütü ve kamu kuruluşu gibi farklı aktörler arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek.

e) Toplumda ve sanayide tasarım farkındalığını artırmak.

Bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlanmış ve bunlar üye kurumlara adeta zimmetlenmiş. Konsey toplantısında zimmetlenen kurumlara bu hedefleri ne kadar gerçekleştirdiğinin raporu istendi; problemler not alınmıştır. Konseyin yaptığı önemli bir iş ise web sitesi yapılması ve sitenin üstlendiği fonksiyon olmuştur. Site; tasarımcılar açısından bir bilgi yığını değil koordinasyon sağlayan bir işlev üstlenecektir. 

Gerçekten de Konsey, düzenleyici ve geliştirici rolünü iyi oynarsa ülkemiz tasarım konusunda ciddi şekilde gelişme gösterir. Bundan da bütün sektörler kazançlı çıkar. Fikri Işık Bakanımız bu alanın gelişmesi ve konseyin rolü üzerinde sıkı bir duruş ve yönetim sergiliyor, yani işi ciddiye alıyor. Konsey üyelerinin de bu yaklaşım doğrultusunda işi sıkı tutması gerekir. Zira tasarım konusunun alanı tahmin etmediğimiz kadar genişliyor ve önemi artıyor. Tasarım konusu açılmışken tasarım ve şehir ilişkisini de iyi kurmamız gerekir. Zira tasarımcı için ilham kaynağı olan ortamlar besleyici ve önemlidir. İstanbul gibi çok zengin ilham veren bir şehri değerlendirmek ve küresel anlamda bir ‘komuta merkezi’ olarak konumlandırmak tasarım camiasına çok şey kazandırır. 

 

İLK TASARIM ONUR ÖDÜLÜ

http://www.itohaber.com/Archive/2015/12/28/202101_resource/ahmetemre_bilgili_foto.jpg

Konseyin ilk tasarım onur ödülü duayen tasarımcı Yılmaz Zenger’e verildi. Rahmetli Özal’ın parti toplantı ve seslendirme işini yapan meşhur Erkal Zenger’in kardeşi. Zenger toplantı sonrası tasarım kültürüne ve felsefesine dair önemli kültürel mesajlar içeren mini bir konuşma yaptı. Konuşmadan akılda kalanlar; bilgisayar programları tasarımda yaratıcılığı önlüyor. Tasarım hayalle başlamalıdır. Tasarımcı için geometri mükemmelliktir. Geçmiş kültürlerimizle çok saygın bir şekilde iletişim kurmamız gerekir. Hiçbir tasarımıma patent almıyorum, alınırsa olduğu gibi alınsın diye. Değiştirerek çalınması daha kötü. Tasarıma saygı gerekir ve öncelik ‘fark’ edilmektir.

 

İTOHABER Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili 28.12.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here