2017 yılı küresel inovasyon endeksinde neredeyiz?

0

Türkiye, dünyanın en yenilikçi ülkeleri sıralamasında 128 ülke arasında 43. oldu. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Cornell Üniversitesi tarafından yayımlanan “Küresel İnovasyon Endeksi 2017” raporunda dünyanın en yenilikçi ülkeleri belirlendi. Raporda 128 farklı ülkenin ekonomisi, patent başvurularından, altyapı ve eğitim harcamalarına kadar birçok ölçüt ele alınarak incelendi.

 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergesi ekonomik büyüme ve ekonomik kalkınmadır. Genellikle birbiri ile karıştırılan bu iki kavram aslında farklı anlamlar taşımaktadır. Gerek uluslararası kıyaslamalarda gerekse ülkelerin politik seçimlerinde ve toplumsal huzurun sağlanmasında önemli bir ölçüt olan ekonomik büyüme iş gücü, doğal kaynaklar, teçhizat, teknoloji gibi ekonomik hayatın temel verilerinde kişi başına bir yıldan diğerine daha yüksek bir reel gelir sağlayacak sürekli artışlar olarak ifade edilmektedir. Ölçümünde ise nominal gayri safi milli hasıla (GSMH) ve reel gayri safi milli hasıla kullanılmaktadır.

Ekonomik büyümeyi de kapsayan ve daha geniş bir kavram olan ekonomik kalkınma ise ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği için kıt kaynakların en uygun şekilde dağıtılması yanında insanların yaşam standartlarının iyileştirilmesi için ekonomik, sosyal, politik, kültürel, kurumsal mekanizma gibi faktörlerin en iyi şekilde organize edilmesi ve iyileşmesidir. Ayrıca birbirleriyle ilişkili olan bu alt faktörlerin birinde iyileşme sağlanması diğerinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Gelişmenin, iyileşmenin yolunun rekabetten geçtiğini kabul edersek inovasyon da rekabet avantajı kazanmayı sağlayan en önemli faktör olarak gösterilebilmektedir.

Bugün 2017 yılı Küresel İnovasyon İndeksi yayımlandı. Cornell Üniversitesi, INSEAD (The Business School for the World) ve Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) işbirliği ile 10.’su yayımlanan Küresel İnovasyon endeksinde bu yılın teması “Tarım ve gıda sistemleri üzerinde yenilik”. Önümüzdeki on yıllarda tarım ve gıda sektöründe küresel talepte, sınırlı olan doğal kaynaklar için girilen rekabette ve iklim değişikliğinin etkilerinde önemli bir artışla karşı karşıya kalınacağını belirten raporda inovasyon artan talebin karşılanması, sürdürülebilir gıda üretimi, işleme, dağıtım, tüketim ve atık yönetimini bütünleştiren ağların geliştirilmesine yardım olmak için gereken verimlilik artışını sürdürmenin bir anahtarı olarak görülmektedir.

Raporu incelediğimizde 2016 yılında 138 ülkenin incelendiği raporda 39,03 puanla 42. sırada yer alan Türkiye’nin 127 ülkenin incelendiği 2017 raporunda 38,9 puan ile 43. Sıraya gerilediği görülüyor.

Raporda oluşturulan veriler inovasyon girdi alt endeksi ve inovasyon çıktı alt endeksi olmak üzere iki alt eksende değerlendiriliyor. Girdi alt endeksi Kurum ve Kuruluşlar (politik çevre, düzenleyici çevre, iş çevresi), İnsan Kaynağı ve Araştırma (eğitim, yükseköğretim, ar-ge), Altyapı (bilişim, genel altyapı, sürdürülebilir çevre), Pazar Gelişmişliği (kredi, yatırım, ticaret ve rekabet) ve İş Gelişmişliği (bilgi işçileri, inovasyon çevresi, bilgi birikimi) olmak üzere 5 bileşenden, çıktı alt endeksi ise Bilgi ve Teknoloji Çıktıları (bilgi üretimi, etkisi ve yayılımı) ve Yenilikçi Çıktılar (maddi olmayan varlıklar, yenilikçi mal ve hizmetler, çevrimiçi yaratıcılık) olmak üzere 2 bileşenden oluşmaktadır. Tablo 1’de 2015-2017 yılları Küresel İnovasyon Endeksinde ilk 10 sırada bulunan ülkeler ve Türkiye’nin önünde bulunan 4 ülkenin sıralama ve puanları yer almaktadır. Tabloya göre 2017 yılında ilk 3’te İsviçre, İsveç, Hollanda yer almaktadır. Türkiye ise 38.09 puan ile Macaristan (39), Litvanya (40), Hırvatistan (41) ve Romanya’nın (42) gerisinde kalarak 43. sırada yer almaktadır. 2016 yılında 138 ülkenin incelendiği raporda 39,03 puanla 42. Sırada, 2015 yılında 141 ülkenin incelendiği raporda 37.81 puan ile 58. Sırada yer alan Türkiye 2015 yılından 2016 yılına 1.22 puanlık artışla 16 sıra ilerlemiş 2016 yılından 2017 yılına göre ise 0,94 puanlık azalış göstererek bir sıra gerilemiştir. 2017 yılı Endeksinin son sıralarında ise Zambiya, Togo, Gine ve Yemen yer almaktadır.

Tablo 1: Küresel İnovasyon İndeksi

  2015 2016 2017
Ülke Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan
İsviçre 1 63,8 1 66.28 1 67,69
İsveç 3 62,4 2 63.57 2 63,82
Birleşik Krallık 2 62,42 3 61.93 5 60,89
Amerika Birleşik Devletleri 5 60,1 4 61.40 4 61,4
Finlandiya 6 59,97 5 59.90 8 58,49
Singapur 7 59,36 6 59.16 7 58,69
İrlanda 8 59,13 7 59.03 10 58,13
Danimarka 10 57,7 8 58.45 6 58,7
Hollanda 4 59,97 9 58.29 3 63,36
Almanya 12 57,05 10 57.94 9 58,39
Lüksemburg 9 59,2 12 57,11 12 56,4
Tayland 55 38,1 52 36,51 51 37,57
Makedonya 56 38,03 58 35,4 61 35,43
Meksika 57 38,03 61 34,56 58 35,79
Bulgaristan 39 45,16 38 41.42 36 42,84
Polonya 46 40,16 39 40.22 38 41,99
Yunanistan 45 40,28 40 39.75 44 38,85
Birleşik Arap Emirlikleri 47 40,06 41 39.35 35 43,24
Macaristan 35 43 33 41,76 39 41,74
Litvanya 38 42,26 36 44,71 40 41,17
Hırvatistan 40 41,7 47 38,29 41 39,8
Romanya 54 38,2 48 37,9 42 39,16
Türkiye 58 37,81 42 39.03 43 38,09

(Küresel İnovasyon Endeksi Raporlarından düzenlenmiştir)

2017 yılı teması “Tarım ve gıda sistemleri üzerinde yenilik” olan Küresel İnovasyon Endeksi raporunu 2016-2017 yılı Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi raporu ile karşılaştırdığımızda Küresel İnovasyon Endeksinde ilk sıralarda yer alan ülkelerin Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksinde de ilk sıralarda yer aldığını açıkça görebiliriz.

Tablo 2: Küresel Rekabetçilik Endeksi

Ülke 2016 Yılı Raporu Sıralaması

(138 ülke içinde)

2015 Yılı Raporu Sıralaması

(140 ülke içinde)

İsviçre 1 1
Singapur 2 2
Amerika Birleşik Devletleri 3 3
Hollanda 4 5
Almanya 5 4
İsveç 6 9
İngiltere 7 10
Japonya 8 6
Hong Kong 9 7
Finlandiya 10 8
Meksika 51 57
Ruanda 52 58
Kazakistan 53 42
Kosta Rika 54 52
Türkiye 55 51

(Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi Raporlarından düzenlenmiştir)

Tablo 2’de Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2015 ve 2016 yılı raporlarına göre ilk 10’da yer alan ülkeler ve Türkiye’nin önünde bulunan 4 ülkenin sıralamaları yer almaktadır. Bu durum rekabetçi bir seviyeye gelebilmek için inovasyonun önemli bir unsur olduğunu göstermektedir. Politikalar belirlenirken inovasyonun önemi ön plana çıkarılır ve politikalar inovasyonla desteklenirse büyüme ve gelişme yolunda başarı sağlanacaktır çünkü inovasyona yatırım yapan ve teşvik eden ülkelerin güçlü bir ekonomiye ve yüksek hayat standartlarına sahip olması tesadüfi değildir.

 

Raporun tamamı için :

http://globalinnovationindex.org/

http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0006.html#top

 

 

Kaynakça:
Küresel İnovasyon Endeksi 2017 Raporu
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2017.pdf
Küresel İnovasyon Endeksi 2016 Raporu
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf
Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2016-2017 Raporu

Competitiveness Rankings


Küresel İnovasyon Endeksi 2015 Raporu
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2015-v5.pdf
Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2015-2016 Raporu
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
Küresel İnovasyon Endeksi 2014 Raporu
https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-2014-v5.pdf
Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi 2014-2015 Raporu
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

 

DÜNYA Hakan OKAY 19.06.2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here