Teknoloji eğitimi de dönüştürüyor

0

4.0; hızla yaklaşan yeni endüstri devriminin adı. Devrim diye nitelendiriliyor çünkü geleneksel kalıplara sığmayan üretim ve iş yapma biçimlerimiz baş döndürücü değişimlerin kaynağı olan dijital teknolojiler doğrultusunda evriliyor, dönüşüyor. 4.0 ilerleyişi, bilinen bütün meslekleri gelişmekte olan yeni, tasarımcı ve gelecekçi eğitim modelleriyle birlikte geri dönülmez bir şekilde değiştirecek.

Bundan böyle insansı robotlarla, insan gibi davranan akıllı sistemlerle ve yapay zekâyla iletişim, insanlararası iletişimden daha fazla yetkinlik gerektirecek. Bu evrilme sürecinden başta eğitim öğretim olmak üzere yaşantılarımızın her alanı kaçınılmaz olarak etkilenecek çünkü Endüstri 4.0, teknolojiyi kullanmakla sınırlı kalmıyor, geleceği şekillendirmek üzere yol alıyor. Bu durumda, teknolojiyi kullanmak değil, tasarlamak ve geliştirmek değer taşıyacak.

Daha önce teknolojiyi kullanabilmek başlı başına bir mesleki beceri sayılırken Endüstri 4.0 çağının üretim tesislerinde, “teknolojiyi kullanmakla yetinen” personel değişime ve dönüşüme ayak uydurmakta geciktiği takdirde değerini ve önemini yitirerek etkisiz hale gelecek. Her türlü iş, uzaktan, insan gibi davranabilen sistemler kullanılarak yapılabilecek. Bu da, yeni siber dünyaya göre donanmış yaratıcı, eleştirel, tasarımcı ve yenilikçi, yenileşmeci düşüncelere sahip bireylere olan gereksinimi artıracak. Özetle, teknolojiyi kullanmayı öğreten geleneksel eğitimin sonu geldi bile.

TÜM MESLEKLER TEKNOLOJİ MERKEZLİ SORUNLARLA YÜZLEŞECEK

4.0 ilerleyişi, bilinen bütün meslekleri gelişmekte olan yeni, tasarımcı ve gelecekçi eğitim modelleriyle birlikte geri dönülmez bir şekilde değiştirecek. Örneğin avukatlar yapay zeka birimlerinin birbirine verdiği zarar ile ilgili davalara bakarken, sigortacılar insansız araçların karıştıkları kazaları tazmin edecekler. E-Ticaret alanında gerçek bireylerin haberi bile olmadan tamamlanan alışverişler yapılırken, insansız robotların daha kolay yıkayacakları tabaklar tasarlanacak. Hukuk fakültesi, işletme, mimarlık hatta tıp mezunları içinde teknoloji tasarımını barındıran eğitimler aldılarsa ancak o zaman iş bulma noktasında sorun yaşamayacaklar. Daha önce adını hiç duymadığımız yepyeni iş tanımları, meslekler ve uzmanlıklar ortaya çıkacak.

TEKNOLOJİ TEPKİ DEĞİL TAVIR HALİNE GELECEK

Önceleri, sadece belli sorunları çözmek, işlerimizi hızlandırmak veya yeni fırsatlara ulaşmak için kullandığımız teknoloji, artık işimizin olmazsa olmazı haline gelecek. Tüm uzmanlık alanlarında iş süreçleri tasarlanırken, teknolojiyi doğal akışın bir parçası olarak düşünmek gerekecek. Bu nedenle teknolojik bakış açısını bir tepki değil, doğal bir tavır, dijital çağa uyarlanmış bir anlayış olarak sergileyebilenler iş hayatında bu yetenek ve yetkinlikleriyle var olacak. Bu yetkinliklerin, okul öncesinden ortaöğrenime uzanan çocukluk yaşlarında edinilmesi kaçınılmaz olacak.

YAPAY ZEKÂYA LİDERLİK EDECEK İNSANLARA İHTİYAÇ DUYULACAK

Geçmişte yöneticilerin sahip olması gereken temel beceri, ‘insan ilişkileri yönetimi’ olarak kabul ediliyordu. Yeni liderlerin yapay zekâ birimlerine de liderlik etmesi gerekecek. Makinelerle konuşmayı bilen, onları kusursuz bir tasarımla programlayan kişiler gerçek anlamda lider sayılacak. Bu nedenle bireylerin kod yazma, simülasyon, hologram ve artırılmış gerçeklik konusunda yetkinliklerle donanma becerilerini mümkün olan en erken yaşlarda edinmeleri gerekecek. Çünkü 4.0 endüstri devrimin sunduğu gelişmelerin insanlığı sosyolojik, ekonomik, psikolojik, ekolojik ve felsefi anlamda nereye götürebileceği neredeyse sonsuz olasılıklar içeriyor. Bu yüzden, Endüstri 4.0 için üniversite çok geç!

Bu büyük dönüşüm yeni bir anlayış, yeni bir tavır ve alışkanlıklar dizisi gerektiriyor. Üniversite çağına kadar geleneksel eğitim almış ve o döneme kadar, kendi geleceğine ait alışkanlıkları edinmemiş gençlerin, üniversite hayatına, uyumlanma süreci olarak bakmaları hayalperestlikten başka bir şey değil.

TÜRKİYE TRENİ HENÜZ KAÇIRMIŞ DEĞİL

Değişim ve dönüşümün tamamlanması için yenileşim (inovasyon) tüm dünyada devam ediyor. Nitelikli bir lise ve üniversite eğitiminden yararlanabilecek gençlerimiz önümüzdeki 10 yıl içinde bizim de dönüşümümüzü gerçekleştirebilir. Bizleri Endüstri 4.0’a taşıyacak olan bu gençlik bir bakmışsınız tahminlerimizin çok ötesinde bir ivmeyle karşımıza çıkacak Endüstri 5.0’ı yaratır.

HÜRRİYET Zeynep DERELİ 24.07.2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here