21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirebiliriz

0

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi konusunda Türkiye’de de somut hedeflerin kamu tarafından ortaya konması ve tüm paydaşlarca bir seferberlik anlayışıyla sahiplenilmesine ve bu sahiplenmenin eğitimde son derece önemli bir fark oluşturacağına inandığını söyledi.

Türkiye Sanayi ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Georgia State Üniversitesi (GSU) işbirliği ile fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) temelli işgücü ihtiyacına yönelik eğitim anlayışı, müfredat değişiklikleri, okul öncesi eğitim ve öğretmen eğitimleri konuları ‘Eğitimde Yeni Trendler Uluslararası Konferansı’nda ele alındı. Konferansın açılışında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes; yenilikçiliğin, fark Türkiye’nin oluşturulmasını sağlayacak ve Türkiye’ye rekabet avantajı kazandıracak en önemli unsurlar olduğunu belirtti. Bilgi temelli ekonomide, ‘Bilgi’yi üretecek ve kullanacak bireylerin de gerekli becerilere sahip olması büyük önem taşıdığını belirten TÜSİAD Başkanı Symes, bu becerilerin başında da, ‘STEM’, yani fen, teknoloji, matematik ve mühendislik geldiğini vurguladı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik Endeksi’ne bakıldığında Türkiye’nin 144 ülke içinde 45’inci sırada yer aldığını söyleyen Symes, “Dünya Ekonomik Forumu’nun eğitim-öğrenme ve istihdam temaları çerçevesinde yayımlamış olduğu ‘Beşeri Sermaye’ raporunda, Türkiye 124 ülke arasında maalesef 68’inci sırada yer alıyor. Hem eğitimin niteliğini yükseltmek hem de ülkemizi küresel rekabette üst sıralara taşımak için aslında çare belli. Eğitimde erken yaşlardan başlayarak bilime, teknolojiye ve inovasyona, STEM konusuna daha fazla yatırım yapmaktan başka çıkar yolumuz yok. Birçok ülkede, hem kamunun hem de özel sektör ve sivil inisiyatiflerin STEM konusuna artan ilgisi ve yatırımı dikkat çekiyor. Örneğin ABD’de STEM eğitimi almış insan gücüne ihtiyaç duyan işlerin payı tüm işlerin yüzde 20’sini oluşturuyor ve bu payın önümüzdeki yıllarda çok daha artması bekleniyor. Başkan Obama önderliğinde geliştirilen, ‘STEM: Global Liderlik için Eğitim’ başlıklı ‘Bütçe Program Teklifi’nde iddialı hedefler konmuş:
10 yıl içerisinde 100 bin mükemmel STEM öğretmeni yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi hedeflenmiş. Yine 10 yıl içerisinde üniversitelerin, mevcuda ek olarak, 1 milyon STEM mezunu vermeleri hedeflenmiş. Kızların STEM alanlarına katılımını destekleyici aksiyonlar da öngörülmüş. Bu hedefler için ciddi bir bütçe ayrılması planlanmış” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Başkanı Symes, STEM eğitimi konusunda Türkiye’de de somut hedeflerin kamu tarafından ortaya konması ve tüm paydaşlarca bir seferberlik anlayışıyla sahiplenilmesine ve bu sahiplenme eğitimde son derece önemli bir fark oluşturacağına inandığını söyledi.
Symes sözlerine şöyle devam etti: “Reformların nasıl yapıldığı, en az içeriği kadar önemli. TÜSİAD olarak, PISA verileri üzerine yayınladığımız ‘Türkiye için Veriye Dayalı Eğitim Reformu Önerileri’ raporunda, reform yapma yönteminin önemine vurgu yapmıştık. Eğitim sistemlerini verilere dayanarak güncelleyen ve reform süreçlerine en geniş toplumsal kesimleri katan ülkeler, rekabet üstünlüğü çok daha rahat yakalıyor. Biz de eğitim sistemimize ‘Veriye Dayalı Reform Yapma’ alışkanlığını kazandırmalıyız. Eğitim dünyası, politika yapıcılar ve iş dünyası olarak, hep birlikte STEM eğitimini iyileştirecek adımları atabilir; bilim insanlarını, mühendisleri ve matematikçileri ülkemizde yükselen değer konumuna hep birlikte getirebiliriz”.
TÜSİAD Başkanı Symes, güçlü bir STEM eğitimi ile yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek, kısaca 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyleri yetiştirebileceğini söyledi. 

29.05.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here