Girişimcilik İçin Sadece Kamu Desteği Yetmez

0

İTÜNOVA TTO Yönetim Kurulu Üyesi, SmartsUnited’ın Kurucusu ve CEO’su Kazım Yalçınoğlu, Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’na (GİSEP) ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak finansman kaynaklarına erişimin hala girişimcilerin önündeki en büyük engellerden bir tanesi olduğunu vurguladı.Bu konuda kamu desteklerinin arttırılmasının tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken Yalçınoğlu, “Girişimciler, girişimciliği olgun bir ekosistemde profesyonellerden öğrenmeli, yani hızlandırılmalıdır. Ayrıca bürokrasi azaltılmalıdır” dedi.

Kurum ve kuruluşların yenilikçi ve teknolojik girişimleri tesis etmeleri için Türkiye ve çevre coğrafyaların teknolojik, ekonomik ve sosyal kalkınmasını bağımsız olarak ele alan; nitelikli, sürdürülebilir ve değer yaratan projeler yapan, bu projeleri ortak payda ve ortak kazanç ilkesi ile hayata geçiren SmartsUnited’ın Kurucusu ve CEO’su Kazım Yalçınoğlu, Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’nı (GİSEP) değerlendirdi.

ODTÜ Teknokent TTO ve İTÜNOVA TTO Yönetim Kurulu Üyesi, ODTÜ Girişimcilik ve İnovasyon Platformu (GİP) Başkanı görevlerini de sürdüren Yalçınoğlu, GİSEP’te girişimciliğin bütünsel ve sistematik olarak ele alınıyor olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Yalçınoğlu , “Dünyada KOBİ ve girişimciler için gelişmiş ülkelerin aldığı inisiyatifler Türkiye’de de güzel modellemelere vesile olabilir. Örneğin girişimcilerin önündeki bürokratik engelleri hızla kaldırmak için ABD Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) çalışmalarını hızlandırırken İngiltere’de devlet destekleri birleştirilerek süreçler basitleştiriliyor. Türkiye’de KOBİ’lerin ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik strateji ve eylemler KOBİ Stratejisi ve Eylem Planında (KSEP) yer almakta. KSEP’ten ayrı olarak sadece girişimciliğe odaklanan bir strateji ve eylem planı olan GİSEP, AB 2020 Girişimcilik Eylem Planı ve Küresel Girişimcilik Endeksi (GEM) de göz önünde bulundurulduğunda oldukça yerinde bir hamledir. GİSEP ile Türkiye’de girişimcilik adına makro ve mikro ölçeklerde yapılacaklar 6 stratejik hedef doğrultusunda sıralanmıştır. Bu 6 hedef, OECD Girişimcilik Göstergeleri Programı Çerçevesindeki 6 eksen ve AB 2020 Girişimcilik Eylem Planı’ndaki 3 müdahale alanıyla paralel görünüyor” diye konuştu.

“Girişimcilik iki yüzlü bir madalyon”

Yalçınoğlu, girişimciliğin iki yüzlü bir madalyon olduğuna dikkat çekerek, “İlk stratejik hedef “Girişimci dostu düzenleyici çerçevenin geliştirilmesi” konusundaki eylemlerde girişimcilikte başarı kadar başarısızlığın da olağan olması ve tasfiye, iflas gibi işlemlerin kolaylaştırılması oldukça önemli bir gelişmedir. Ne de olsa girişimcilik iki yüzlü bir madalyondur” dedi.

Finansman kaynaklarına erişimin hala girişimcilerin önündeki en büyük engellerden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Yalçınoğlu, bu konuda kamu desteklerinin tek başına arttırılmasının yeterli olmadığını ifade ederek, “Girişimciler, girişimciliği olgun bir ekosistemde profesyonellerden öğrenmeli, yani hızlandırılmalıdır. Ayrıca bürokrasi azaltılmalıdır. Bugün Türkiye Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı Raporu’nda 55’inci sıradadır. Biz de ilk 3’teki Singapur, Yeni Zelanda ve Hong Kong gibi süreçlerimizi kısaltıp basitleştirebiliriz” dedi.

Kuluçka ve hızlandırıcı merkezlerinin OSB’lerde kurulmasıyla ilgili eylemler sevindirici

Öncelikli sektörlerde, hatta üniversitelerde kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri ağı oluşturulmasının son derece gerekli bir hamle olduğunu vurgulayan Yalçınoğlu, “Bu konuda ekosistemdeki herkes gibi bizim de sorumlu kuruluş olarak KOSGEB’ten beklentilerimiz var. Kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri artık OSB’lerde de görmek istiyorduk, GİSEP’te bununla ilgili eylemleri de görmek güzel” dedi.

Kadın, genç, sosyal ve eko girişimciliğe yönelik desteklerin artarak devam etmesinin de sevindirici bir gelişme olduğunu ifade eden Yalçınoğlu, SmartsUnited olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Kadın Bilim İnsanlarına Yönelik Türkiye’deki ilk Hızlandırma Programı ‘GoSmartWomen’ın hayata geçirileceğini kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı.

Girişimcilik, eğitimin her kademesinde özendirilmeli

Girişimciliğin toplumda özendirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yalçınoğlu, başarılı girişimcilerin rol model olarak tanıtılması ve girişimciliğin ödüllendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Girişimciliğin üniversitelerden ilk ve orta eğitim kurumlarının müfredatlarına inmesinin son derece önemli bir hamle olduğunu vurgulayan Yalçınoğlu, şöyle devam etti; “Bizler SmartsUnited olarak her kademedeki eğitim kurumunda girişimcilik, teknoloji ve inovasyonun özendirilmesine, eğitimcilerin bu konularda bilinçlendirilmesine yakın gelecekteki projelerimizle tam destek vereceğiz.”

http://itunovatto.com.tr/  04.08.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here