Gelecek 10 yılda değişecek beş alan…

0

İyice belli oldu ki insanlık tarihinin derin değişikliklerle yüzleşeceği bir dönemdeyiz. Gelecek 10 yılda beş önemli alanda karşılıklı bağımlılık ilişkileri ve dengeler değişecek. Bugünün iş yapma tarzının temel varsayımlarını ve zihni modellerini sorgulayanlar değişmelere uyum gösterebilecek. Bu gelişme aşamasında, geleneksel “bekle-gör” anlayışını benimseyenler ciddi biçimde sorunlarla iç içe olmak zorunda kalacak.

Beş alandaki değişmelere odaklananlar, değişmelerin fırsatlarından en üst düzeyde yararlanırken, tehditlerini en düşük maliyetle savuşturabilecek. Beş temel değişme alanı, “iş süreçlerinin hızlanması ve farklılaşması”, “iş gücü profillerinin değişmesi”, “işle insan bağımlılıklarının farklılaşması”, “üreticiyle müşteri bağlantılarının değişmesi”, ‘nakit yaratma ve sürdürülebilirliğinin farklılaşması” dır.

İş süreçleri 

İş süreçlerinin akış hızı artıyor. Artışı yaratan etken, ölçme ve kontrol tekniklerinin, yeni malzeme çeşitlerinin, yeni işleme yöntemlerinin gelişmesidir.

İş süreçlerinin hızlanması, yeni fiyat-maliyet dengelerinin, yeni rekabet koşullarının, yeni iş-insan ilişkilerinin, yeni ürün-müşteri bağlantılarının kurulmasını gerektirecektir.

Birbiriyle iletişim kuran makineler, sonsuz bağlantı imkanları, akıllı ve bağlantılı ürünler, dört boyutlu baskı tekniklerinin üretimde girdi alan ve girdi veren sektör bağlantılarını değiştirmesi üş süreçlerini hızla değiştirecek.
Bütün iş insanları gelecek 10 yılda gelecek on yılda kendi alanlarında “iş süreçlerindeki değişmeler” üzerinde kafa yormalıdır. Gelişmeler izlenmeli, öngörme ve önlem alma disiplini işletilmelidir.

İş gücü profilleri

İş süreçlerini değiştiren teknikler, iş ile insan arasındaki bağımlılığı farklılaştırıyor. Hayatın pratiklerinden öğrendiklerimiz ve okulların verdiği bilgiler, tekniklerdeki hızlı değişme nedeniyle yeterli olmuyor. Teknik değişmeleri kendi ihtisas alanında iyi sindirmiş olmak ve uç noktadaki gelişmeleri de sürekli izleyebilmek gerekiyor.

Geçmiş dönemin klasik iş-insan ilişkisi değişince, iş yerinde ihtiyaç olan “iş gücü profili” de değişiyor. Her iş yeri, ihtiyaç duyduğu iş gücünü tanımlamak ve betimlemek zorunda. Betimlemeden belirlemek mümkün değil. O neden bütün iş insanları, “iş yerinin iş gücü profilinin” ne olması gerektiğini tanımlamak zorunda.

İş gücü ihtiyaçlarının doğru tanımlanması, asimetrik eğitim programları, insanların kendilerini sürekli güdülendirmesini sağlama gelecek 10 yılın temel sorundur ve çözüm üretme için planlı yaklaşım gerektirir.

İşle-insan bağımlılık ilişkileri

Bir iş yerinin birikim yeteneğini koruyarak uzun dönemli geleceğini güven altına almasının temel dayanaklarından biri de iş yeri insanının işle olan bağımlılıklarıdır. Süreçler değiştiğine göre, insan kaynağı yönetim biçimi de değişecektir.

İş yeri ile insan kaynağı bağımlılıklarını zihinlerinde berraklaştırmak gerekiyor. İş yerinde nicelik ve niteliği değişen insan kaynağının karşılıklı-bağımlılıklarının yönetilmesi üzerine kafa yormadan gelecek güven altına alınamaz.

Üreticiyle müşteri bağlantıları

İş yaşamının çok temel değişmelerinden biri de “üretici-müşteri bağlantılarının farklılaşmasıdır”. Giderek daha birey-odaklı bir üretime tanıklık edeceğiz. Kalite önemini koruyacak, marka ve imaj elbetteki satış artırıcı etkisini sürdürecek ama “üretici-müşteri bağlantılarında yeni yapı” hızla öne çıkacak.
İletişimin alabildiğine hızlandığı, üretimin hızla birey-odaklı hale geldiği gelecek 10 yılda, üreticiden müşteriye giden yolda çok önemli değişiklikler olacak.

Nakit yaratma ve sürdürebilirliğin farklılaşması

Nakti yaratma ve sürdürebilirliği koruma, iş yapmanın gerek şartlarından biridir. İş yapmanın ulaşmak istediği sonuç “nakit yaratma ve sürdürmedir”. İş süreçlerinin hızlanması, iş gücü profillerinin değişmesi, işle-insan ilişkilerinin farklılaşması, üretici-müşteri bağlantılarının değişmesi nakit yaratma ve sürdürülebilirliğini koruma koşullarını da değiştirecek.

Tekrar seçim, tek partili ya da koalisyonlu siyasi istikrar önemli… Hukuk sisteminin güvence yaratması elbetteki gelişmenin vazgeçilmez aracı. Kapsayıcı kurumların işlerliği kuşkusuz hayati önemde… Ürünlere netleşmiş bilgi gömerek değerlerinin artırılmasına gelişme olmadan gelecek inşa etmek zor.

Hepsinden önemlisi “zihni hazırlık ve doğru bakış açısını” yakalamak. Gelecek 10 yılın temel değişmelerine,eğilimlerine ve etkilerine kafa yormadan,geleceğimizi nasıl güven altına alabiliriz?

Gelin bu temel konular üzerinde tartışalım. Gazete manşetleri temel konularda bilgilendirmeye yönelsin. Toplumu bilgilendirmeyi bu temel sorunlar üzerine odaklayalım. O zaman potansiyellerimizi daha etkin değerlendirebiliriz.
DÜNYA Rüştü BOZKURT 19.09.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here