MÜSİAD “Gelecekte Teknoloji Raporu”nu açıkladı

0

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu, “Gelecekle İş Yapmak” mottosuyla hazırldığı “Gelecekte Teknoloji Raporu”nu açıkladı.

 

MÜSİAD‘tan yapılan açıklamada MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu’nun “Gelecekte Teknoloji Raporunu”, Türkiye‘nin önde gelen firmalarının Bilgi Sistemleri Grup Başkanlarının (CIO) da katıldığı bir basın toplantısıyla açıkladığını duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Bilgi Teknolojileri Sektör Kurulu Başkanı İhsan Taşer, “Amacımız, dijital dönüşümün şekillendirdiği yeni dünyayı, yeni iş modellerini, yeni pazarları, yeni sektörleri, yeni ekonomiyi ve bunların gelecek etkilerini kavramak. Bununla birlikte dönüşümün, etik ilkeler çerçevesinde, toplumun refah ve huzurunu artırıcı şekilde yönlendirmek ve insan merkezli olmasını sağlamak. Bunun için ilk olarak, milli gelir içerisindeki Ar-Ge harcamalarının payı yüzde 3’e çıkarılmalı. Devletin inovasyona dayalı bilgi teknolojileri vizyonu, bürokrasiden başlayarak tüm paydaşlara yaygınlaştırılmalı ve kültür haline dönüştürülmelidir.” değerlendirilmesine yer verildi.

Taşer, bulut, mobil, büyük veri teknolojileri ve gelişen sosyal ağların dünyada dijital dönüşümü tetiklediğini ifade etti.

Dijital dönüşümle birlikte dünyada iş yapma kültürünün değiştiğine dikkati çeken Taşer, şunları kaydetti:

” Deneyimden önce meziyete dayalı nitelikli insan kıymetleri, yöneticilik yerine adil liderlik önem kazanıyor. Doğru insanların ürettiği doğru fikirler öne çıkıyor. Fason üretim yerini yeni ve kaliteli ürüne bırakıyor ve de müşteri odaklı olmak ile müşteri değeri oluşturmak, olmazsa olmaz hale geliyor. Sanayi 4.0, siber güvenlik, nesnelerin interneti, mesh altyapılar, 3-B yazıcılar, derin öğrenme, yeni tip sensörler dijital çağın kavramlarıdır. Bu kavramlar, telekomu, ulaşımı, eğitimi, sağlığı, enerjiyi, e-ticareti ve e-devleti yeniden şekillendirecek. ‘Ben‘ değil ‘Biz’ ekonomisine vurgu yapan, platform tabanlı çözümler ön plana çıkacak.

Bu teknolojik gelişmeler, küresel normları da değişime uğratıyor, ahlaki ve hukuki perspektiflerin de yeniden sorgulanmasına yol açıyor, sosyal bilimlerde de yeni ufuklar açıyor. Örneğin büyük çoğunluğu bireylere ait bu bilgilerin, kişilerin mahremiyetini ihlal etmeden, hukuka uygun bir şekilde anonimleştirilmesi ve buradan kamuya yarar sağlayan modeller çıkarılması gibi yeni iş alanları ortaya çıkıyor. Yeni dönemde, birçok mesleğin ve iş modelinin radikal biçimde değişeceği öngörülüyor. Bu öngörü ile Türkiye’nin sosyolojik değişimlere de hazırlıklı olması, gelecek Türkiye kurgusu açısından önemlidir.”

“Türkiye katma değerli teknoloji üretimini önceliklendirmeli”

İhsan Taşer, dünyanın ilk 10 ekonomisine girme hedefi ile hareket eden Türkiye’nin, bu hedefine ulaşmak için katma değerli teknoloji üretimini önceliği haline getirmek zorunda olduğunu vurguladı.

Yeni ekonominin en önemli yanının entegre bir model olduğunu, bu modelin, üreticileri bu yapının birer parçası haline getireceğini belirten Taşer, yeni düzen içinde Türkiye’nin mevcut bilgi birikimi ve genç insan kaynağı potansiyeliyle yer alabileceğini ve katma değerli üretici konumunda roller alabileceğini aktardı.

Taşer, Türkiye’nin bu dönüşümde hak ettiği yeri alması için atması gereken adımlar olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

“Devletin inovasyona dayalı Bilgi Teknolojileri vizyonu, bürokrasiden başlayarak tüm paydaşlara yaygınlaştırılmalı ve kültür haline dönüştürülmeli. İşin ehli olan girişimciler daha çok teşvik edilmeli ve bunlara girişim sermayesi sağlamak için kurulan sistemler işler hale getirilmeli. Bankacılık ve katılım bankacılığı sisteminde biriken fonların bir bölümünü proje ve girişim sermayesi desteği şeklinde verilmesini gerekli kılan düzenlemeler yapılmalı. Üniversiteler, inovasyon kültürünün vücut bulduğu ve sonuç odaklı olarak sanayiye destek verilen ortamlara dönüşmeli. Şirketlerin katma değerli ürünler üretmesi, bir ekosistem oluşturması ve satış-pazarlamada global vizyon oluşturması teşvik edilmeli. Her alanda iş ehline teslim edilmeli. Pazarda adil rekabet koşullarının oluşturulması ve korunmasına özen gösterilmeli. Teknoloji tüketicisi olmanın yanında teknoloji üreticisi olmalı. Eğitim diploma ya da sertifika için değil, keşfetmek ve faydalı bilgi üremek için verilmeli ve ‘Zahmetsiz rahmet olmaz’ düsturu ile hareket edilmelidir.” 

 

http://www.musiad.org.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here