“Maliyetler en hızlı güneş elektriğinde gerileyecek”

0

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na göre 10 yılda güneş elektriği maliyetlerinde yüzde 59 gerileme yaşanacak.

 

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) rüzgar ve güneş elektriği yatırım maliyetlerindeki eğilimlerinin incelendiğini “Değişimin Gücü” başlıklı çalışmasını yayınladı. 

Çalışmadaki tespitlere ve hesaplamalara göre yenilenebilir enerji birçok alanda fosil yakıtlar ile rekabet edebilir seviyeye ulaşmış durumda iken halen maliyet düşürebilme anlamında çok yüksek potansiyel taşıyor. En dikkat çekici tespit ise gelecek 10 yılda güneş enerjisinin yatırım ve üretim maliyetlerinin en hızlı gerilediği yenilenebilir enerji alanı olacak olması oldu. Rapordaki verilere göre güneş enerjisi alanındaki seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetleri (LCOE) 2010-2015 yılları arasında ortalama olarak yüzde 58 oranında gerilemiş durumda. 

IRENA öngörüsüne göre doğru politikalar ve düzenlemeler bu eğilimin gelecek 10 yıl ve sonrasında güçlü şekilde devam etmesini sağlayabilir. 

Rapordaki hesaplamalara göre güneş enerjisi alanındaki bu gerileme yatırım maliyetlerinde yüzde 57’i, seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetleri açısından ise yüzde 59’u bulma potansiyeline sahip. Bu gerileme güneş enerjisindeki yatırım maliyetlerinin, diğer faktörlere de bağlı olarak, kilovat- saat başına 0,03 ila 0,12 dolar-sent arasına gerilemesini sağlayabilir. Teknolojideki ilerleme, üretim ölçeklerindeki büyüme, polisilikon fiyatlarındaki gerilemeler gibi faktörler sayesinde de modül fiyatlarının 2025 yılında bugünün yüzde 42 altında olmasını sağlayabilecek. 

Parabolik kollektörlere sahip yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) santrallerinde ise yatırım maliyetleri yüzde 33, seviyelendirilmiş elektrik üretim maliyetleri ise yüzde 37 arasında gerileyebilecek. Bu oranlar kule tipi santrallerde ise sırası ile yüzde 37 ile yüzde 43 arasında olabilecek. Bu oranlar aynı zamanda, 7,5 saatlik ısı depolama özelliğine sahip parabolik kollektörlü CSP sistemin kW başına yatırım maliyetinin 5 bin 550’den 3 bin 700 ABD doları seviyesine gerilemesini sağlayacak. Kule tipi CSP santrallerinde ise bu rakam 5 bin 700’den 3 bin 600 dolar seviyesine gerileyebilecek. 

IRENA raporundaki hesaplamalar sermaye maliyetinin ağırlıklı ortalamalarının (WACC) gelecek 10 yılda, OECD ülkeleri ve Çin’de yüzde 7,5, diğer ülkelerde ise yüzde 10 olabileceği baz alınarak yapılmış. Çalışmada güneş elektriği yatırım maliyetlerinin dünyanın farklı bölgelerinde farklı düzeyde olduğuna da dikkat çekiliyor. Rapordaki tespitlere göre 2016’nın ilk çeyreğinde Almanya’da çatı tipi güneş elektriği sistemi kurulum maliyetleri, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin yalnızca yüzde 37 düzeyinde bulunuyordu. Büyük ölçekli kurulumlarda ise bu oran geçen yıl yüzde 50 civarında gerçekleşmişti. IRENA çalışmasında iki ülke arasındaki bu yüksek farkın uygun politikaların, güneş enerjisi yatırım maliyetlerinin çok daha düşürülmesini sağlayabileceğinin kanıtlarından biri olduğu da savunuluyor.

 

DÜNYA 29.06.2016

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here