Ekonomi, yenilenebilir enerjiye geçiş için önemli bir parametre

0

IRENEC 2016 6. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı sonrasında yayınlanan Sonuç Bildirgesi’nin önemli sonuçlarından birisi yenilenebilir enerji kullanımının artırılması için yerel halkın sürece dahil edilmesi gerekliliği.

 

EUROSOLAR Türkiye tarafından 26 – 28 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen ”IRENEC 2016 6. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı sonrasında yayınlanan Sonuç Bildirgesi’nin en önemli sonuçlarından birisi, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması için yerel halkın sürece dahil edilmesi gerekliliği. 

IRENEC 2016 – 6. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Yenilenebilir Enerji Birliği, EUROSOLAR Türkiye Enerji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Tanay Sıdkı Uyar, konferansla ilgili yorumlarını paylaştı. Konferansta öne çıkan konular ve sonuç bildirgesinin detayları şöyle: 

Dünya genelinde yatırımlar artıyor 

“Ekonomi, yenilenebilir enerjiye geçiş için önemli bir parametredir. 2015 yılında yenilenebilir enerji yatırımları, tüm dünyadaki yeni kurulu kapasitenin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturdu. Yenilenebilir Enerjiye 250 milyar dolarının üzerinde yatırım yapıldı. Toplam 500 milyar dolar tutarındaki fosil yakıt sübvansiyonlarına rağmen, yenilenebilir enerji ana akımı oluşturdu. Konvansiyonel enerji tesisleri iş stratejilerini yenilenebilir enerjiye çevirmek zorunda kaldılar, aksi takdirde yok olacaklarının farkına vardılar. Çin, yenilenebilir enerjide dünya lideri oldu. Danimarka ve Almanya gibi diğer lider ülkeler ise kendi ülkelerinde enerji verimliliğini en iyi şekilde uygulamak için yeniden düzenlemeler yapıyorlar.”

Enerji sadece elektrik demek değil 

“Konvansiyonel yakıtların terkedilerek yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş uzun bir yolculuktur. Enerji sadece elektrik demek değildir; %100 yenilenebilir enerji hedefe ulaşmak için elektrik sisteminin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemini ve ulaşım sistemini de dönüştürmeliyiz. Hem binalar hem de sanayi alanında enerji verimliliği ve ısıtma alanına daha fazla odaklanılmalıdır. Gelecekte ulaşımın hangi enerji kaynağını kullanacağı hala net değil. Biyoenerji, dünyada kullanılan yenilenebilir enerjide en büyük paya sahip ve gelecekte de öyle kalacak gibi gözüküyor. Sadece rüzgar ve güneş enerjisine değil, biyokütleye de önem vermeliyiz. Ülkeler ve yenilenebilir enerjiyi destekleyen kurum ve organizasyonlar arasında yenilenebilir enerjiye gösterilen destek açısından bazı farklılıklar var. 

Nükleer enerji ve fosil yakıtların tersine, yenilenebilir enerji doğası itibariyle dağınık ve merkezi değildir. Yenilenebilir enerjinin uygulanması için karar vericilerin aktif katılımı çok önemli. İktidara kimin geldiğine bağlı olarak enerji politikaları sürekli değişiyor. Karar vericiler çözüm tarafında olduğu takdirde yenilenebilir enerjinin geniş oranda kullanımı mümkün. Örneğin Danimarka’da bu oran yüzde 40. Yenilenebilir enerji ekonomik açıdan çekici hale geldi ve bu durum, Fas’taki son rüzgar enerjisi ihalesiyle de kendini gösterdi. İhale, 2,8 avrosent/ kWh ile sona erdi ve Dubai’de yapılan son güneş enerjisi ihalesi ise 2,99 dolarsent/ kWh ile sonlandı.”

IRENEC 2016 sonuç bildirgesi

“Yerel halkın işin içine dahil edilmesi ve elde edilen kazanç ve faydaların topluluk içinde dağıtılması, yenilenebilir enerji projelerinin etkin bir şekilde uygulanması için çok önemlidir. İklim değişikliği küresel bir mesele olduğu için yüzde 100 yenilenebilir enerjiye küresel çapta geçişi nasıl hızlandıracağımızı düşünmemiz gerekir. Konferans katılımcıları, sorunun boyutunu küçültmek ve yüzde 100 yenilenebilir enerji hede ne doğru ilerleyebilmek için, enerji alanındaki önceliğin enerjinin son kullanım verimliliği olduğu konusunda hemfikir. Bu hedefe ulaşmak için göz önüne alınması gereken bazı etkenler ve her topluluğun, kasabanın, kentin ve ülkenin alması gereken önlemler bulunuyor, bunlardan bazıları: 

1. Paydaşların katılımı, 

2. Akıllı şebekelerin geliştirilmesi (yenilebilir enerjinin daha fazla dahil edilmesini ve etkili bir son kullanım verimliliği sağlayan şebekelerin oluşturulması için), 

3. Yenilenebilir enerjinin depolanması (Enerji’de “%100 yenilenebilir enerjiye” dayanan çözümün ‘fosil yakıt ve nükleere’ dayanan sorundan özgürleştirilmesi için) 

4. Enerji sisteminin fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye tamamen geçişini sağlamak için yeterli sayıda ve kapasitede uzman ekiplerin yetiştirilmesi 

5. Yenilenebilir Enerjinin kullanımıyla ilgili aşağıdaki ön koşulların sağlanması: 

► Şebekeye bağlanma hakkı 

► Şebeke operatörünün tüm üreticilerden elektrik alma zorunluluğu 

► Adil ve garantili elektrik yatları Eğitim konusunda ise çocukların eğitilmesini ve birer yetişkin olup enerji sistemini değiştirmelerini ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmalarını bekleyemeyiz. Teknoloji mevcut ve ekonomik açıdan uygun; uygulayabileceğimiz çözümler var. Bunu şimdi yapmamanın hiçbir bahanesi olamaz. Yenilenebilir enerji geleceğin enerjisi değil, bugünün enerjisidir. Yenilenebilir enerjiyi toplumun ortak yararı ve gelecek nesillerin refahı için en iyi şekilde kullanmak üzere esnek ve becerikli davranmalıyız. Bireylerin, yerel halkların ve sektördeki diğer paydaşların ortak çabaları bu konudaki en önemli ve öncelikli unsurdur.”

 

DÜNYA Didem Eryar ÜNLÜ 26.07.2016

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here