2016 Yılı TÜBİTAK Ödülleri Açıklandı!

0

2016 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu, 2016 yılında 3 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül ve 4 Teşvik Ödülü verilmesini kararlaştırdı. 2016 yılında Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmedi.

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de veriliyor.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel Ödül için 2016 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. 

Hizmet Ödülü, Ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere veriliyor. Hizmet Ödülü için hayatta olma koşulu bulunmuyor. Hizmet Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 30.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. 

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik Ödülü için 2016 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor.

 

2016 Yılı Bilim, Özel ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi

 

BİLİM ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

 

Prof. Dr. Oğuz GÜLSEREN

Anabilim Dalı             : Fizik / Yoğun Madde Fiziği

Araştırma Alanları      : Nanobilim, Hesaplamalı yoğun madde fiziği

Görev Yeri                 : Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://www.fen.bilkent.edu.tr/~gulseren

           

“Nanobilim ve yoğun madde fiziği alanında nanoteller, karbon nanotüpler ve boya duyarlı güneş pilleri konularındaki konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

Mühendislik Bilimleri

 

Doç. Dr. Erkan YÜCE

Anabilim Dalı             : Elektronik

Araştırma Alanı          : Mikro-elektronik Devreler

Görev Yeri                 : Pamukkale Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 

Daha fazla bilgi için   :  http://akbis.pau.edu.tr/kisDetay.aspx?kID=774

 

“Elektronik alanında Mikro-elektronik Devre konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

Sosyal Bilimler

 

Prof. Dr. Metin HEPER

Anabilim Dalı             : Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi

Araştırma Alanları      : Türkiye’de: devlet geleneği, demokrasi, laiklik/sekülarizm ve din, etnik sorunlar, asker-sivil ilişkileri, siyasal liderler, siyasal partiler,  çıkar grupları ve sivil toplum

Görev Yeri                 : Bilkent Üniversitesi

Daha fazla bilgi için   :  http://www.provost.bilkent.edu.tr/mheper/index.html

 

“Siyaset Bilimi alanında genel olarak Türkiye’nin Siyasal Hayatı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

ÖZEL ÖDÜL

Temel Bilimler

 

Prof. Dr. Kemal KAZAN

Anabilim Dalı             : Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi

Araştırma Alanları      : Bitki savunma hormonlarının mikroplara dayanıklılık sağlamadaki rollerinin moleküler düzeyde belirlenmesi; Fusarium hastalıkları

Görev Yeri      : Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)

Daha fazla bilgi için   :  http://people.csiro.au/K/K/Kemal-Kazan

 

“Bitki genetiği ve moleküler biyolojisi alanında bitki bağışıklığının moleküler düzeyde tanımlanması ve bitki hastalıklarına çözümler bulunması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Özel Ödül verilmiştir.

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

 

Doç. Dr. Emre Onur KAHYA

Anabilim Dalı             : Fizik

Araştırma Alanları     : Kuantum Alan Teorileri, Kozmoloji, Gravitasyon

Görev Yeri      : İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik    Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://www.fizik.itu.edu.tr/kahyae/

 

“Kozmoloji alanında kozmik enflasyon sürecinde kuantum etkileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Adem TEKİN

Anabilim Dalı             : Kimya / Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik

Araştırma Alanları      : Teorik Kimya, Hesaplamalı Malzeme Tasarımı, Küresel Eniyileme

Görev Yeri                 : İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü

Daha fazla bilgi için   : http://web.itu.edu.tr/~tekinad/wp-content/uploads/2016/02/EE_CV_English_Adem_Tekin_09_10_2015.pdf

 

“Teorik kimya ve hesaplamalı enerji malzemeleri tasarımı alanında kuvvet alanı geliştirme ve yeni hidrojen depolayabilen malzemeler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Sağlık Bilimleri

 

Doç. Dr. Serdar DURDAĞI

Anabilim Dalı             : Biyofizik

Araştırma Alanları      : Biyolojik sistemlerin hesaplamalı (computational) ve tıbbi kimya uygulamaları

Görev Yeri                 : Bahçeşehir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için   :  www.durdagilab.com

 

“Medisinal Kimya ve Moleküler Biyoloji alanında protein bağlanma dinamiklerinin simülasyon ve analizine yönelik olarak sanal tarama, modellerin ve algoritmaların geliştirilmesi, proteinlerin üç boyutlu yapılarının tahminine yönelik olarak model ve programlama kodlarının geliştirilmesi, protein/ilaç ve protein/protein etkileşimlerinin analizi, proteinlerin bağlanma bölgelerinin tanımlanması ve yeni protokollerde uygulanmak amacıyla küçük organik moleküllerin kimyasal tasarımı konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Sosyal Bilimler

 

Doç. Dr. İlke ÖZTEKİN GİLLAM

Anabilim Dalı             : Deneysel Psikoloji

Araştırma  Alanları     : Bilişsel Psikoloji, Bilişsel Nörobilim

Görev Yeri                 : Koç Üniversitesi, Psikoloji Bölümü

Daha fazla bilgi içinhttp://home.ku.edu.tr/~ioztekin/

 

“Deneysel Psikoloji ve Bilişsel Sinirbilim alanında bellekte temsil, bilişsel kontrol ve bellek süreçlerinin modellenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

http://www.tubitak.gov.tr/    09.09.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here