BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Çorlu: “STEM konusundaki yeni vurgular bizi mutlu etti”

0

BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. Çorlu: “STEM konusundaki yeni vurgular bizi mutlu etti”

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni yılın başında açıkladığı yeni müfredat düzenlemesi Bahçeşehir Okulları tarafından “Yeni müfredat eğitimde neler değiştiriyor?” isimli çalıştayda ele alındı.

Çalıştayda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu, “STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) konusundaki yeni vurgular ‘öğretmen eğitimcileri’ olarak bizi çok mutlu etti. Öğretmenlerimizden de olumlu dönüşler alıyoruz” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştayın moderatörlüğünü Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat yaparken konuşmacı olarak Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu, Bahçeşehir Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ve Bahçeşehir Okulları Ümraniye Kampüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Çağla Garipağaoğlu yer aldı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BAUSTEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu müfredatta yapılması planlanan değişiklikleri olumlu bulduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

“Bunu yeni bir reform hareketi olarak değil 1997’den beri olan ve önce öğretmen eğitimiyle başlayıp sonrasında 2005’teki büyük müfredat değişikliğiyle devam eden sürecin bir yansıması olarak görüyorum. Süreç boyunca bu tür kısa ölçekli değişikliklerin olabilmesinin normal olduğunu düşünüyorum. Bunların çok büyük değişiklikler olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Zamanın değişen şartlarına göre küçük oynamaların yapılmasını normal buluyorum. STEM konusundaki yeni vurgular ‘öğretmen eğitimcileri’ olarak bizi çok mutlu etti. Öğretmenlerimizden de olumlu dönüşler alıyoruz. Ama tabii ki özellikle müfredatın tutarlılığı açısından eleştirilecek noktalar var. Ancak genel olarak olumlu şekilde değerlendiriyorum.”

Bir sonraki eğitim öğretim dönemi itibariyle faaliyete alınması planlanan ve ilk etapta 1. 5. ve 9. sınıf öğrencileri için geçerli olacağı öngörülen yeni müfredat değişikliğinin 21. yüzyıl becerilerini temele aldığını söyleyen Bahçeşehir Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise şöyle konuştu:

“Milli Eğitimin yeni yayınladığı taslak programda aslında 21. yüzyıl becerilerinin temele alındığı, eleştirel ve yaratıcı düşünen, problem çözme becerilerine sahip bireylerin yetişmesinin amaçlandığını görüyoruz. Girişimcilik becerileri ön planda tutulmuş. Kazanımların mutlaka günlük hayatla bağlantı kurulması üzerinde durulduğunu görüyoruz. Burada da aslında öğrencilerin günlük hayatlarında karşılarına çıkan bir problemde derste öğrendiği bilgilerle konuları birleştirebiliyor mu? Bu problemlere çözüm bulabiliyor mu? Bu soruların önemle altının çizildiğini görüyoruz. Kodlama ile ilgili, STEM’le ilgili kazanımların eklenmesi bizim için çok olumlu gelişmeler. Fen ve matematik programlarına STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminin eklenmiş olması fen, matematik, mühendislik ve teknolojiyle bağlantı kurularak disiplinler arası bir yaklaşımla işlenmesi bizim için umut verici. Panelde de bugün yayınlanan yeni taslak program öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenler için eğitim sistemimizde neler değiştirecek? Velilerimizi ve öğrencilerimizi neler bekliyor? Bahsettiğimiz bu değişiklikler öğretme ve öğrenme sürecine nasıl yansıyacak? Çalıştayımızda bu konuları ele alıyoruz.

YENİ SİSTEM NE ANLATIYOR?

“Sadeleştirme” ve “Basitleştirme” mottolarına dayalı hazırlanan yeni sisteme dair bilgi veren Dr. Aslan, “Ders içeriklerine genel olarak baktığımızda 21.yy becerilerinin temel alındığı, kendini ifade eden, iletişim kuran, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, yorumlama ve girişimcilik becerileri gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesinin vurgulandığı görülmektedir. Kazanımların günlük hayat ile bağlantısı, üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi, bilgi ve bilim okuryazarlığı ile bilgi iletişim teknolojilerinin öğrenimde etkili kullanılması üzerinde önemle durulmaktadır” dedi.

STEM ÖN PLANA ÇIKTI

Yeni müfredat STEM eğitimi çerçevesinde güncellendi, kazanımlara, mühendislik ve tasarım becerileri de konuldu. Bu kapsamda 5’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar her yılın sonuna, öğrencilerin günlük bir probleme tasarladıkları bir ürünle uygulamalı olarak cevap vermelerinin amaçlandığı “Fen ve Mühendislik Uygulamaları” ünitesi de dahil edildi.

2006 yılında kurulan Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi’nde STEM eğitimi uyguladıklarını belirten, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılarla bu metodun mutlak başarı sağladığının altını çizen Aslan, “Fen programına eklenen fen ve mühendislik uygulamaları (6-8.lerde girişimcilik üniteleri) ile fenin matematik, teknoloji ve mühendislikle bütünleştirilerek öğretimini, öğrencilerin öğrendiklerini kullanarak ürün oluşturmalarını yani STEM eğitiminin önemini vurgulamaktadır. Ancak ayrı bir ünite olarak değil de diğer ünitelerin içine yerleştirilmesinin daha doğru bir uygulama olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

 

HÜRRİYET 24.01.2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here