PISA 2015: Genel Bulgular ve Eğilimler

0

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2000 yılından bu yana 72 ülke ve ekonomide üç yılda bir, 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerilerini ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirmesi Programı’nı (PISA) gerçekleştirmektedir. PISA, matematik, fen ve okuma alanlarında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşur. PISA’nın önemli özelliklerinden biri, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil, bilgiyi gerçek yaşamla ilişkili durumlara uygulama becerilerini de ölçmesidir. 

Eğitim Reformu Girişimi, 6 Aralık 2016’da açıklanan PISA 2015 sonuçlarının Türkiye’ye ilişkin genel bulgularını değerlendirerek bir bilgi notu hazırlamıştır. Belgede öncelikle PISA’nın genel özellikleri açıklanmakta, daha sonra 2015 yılına ait sonuçların eğitim sistemimizin var olan durumu ve reform gereksinimleri açısından ne anlama geldiği değerlendirilmektedir.

Rapora ulaşmak için :  http://www.egitimreformugirisimi.org/tr/node/1787

http://www.egitimreformugirisimi.org

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here