AR-GE’ye GSYH’nin 0.29’u ayrıldı

0

Merkezi yönetim bütçesinden Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için 2016 yılında 7 milyar 508 milyon lira harcandığı açıklandı. Buna göre Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı yüzde 0.29 oldu.

TÜİK’in Maliye Bakanlığı’nın verileri üzerinden hesapladığı 2016 yılı Ar – Ge harcamaları istatistiğine göre devlet, ticari sektör, kar amacı gütmeyen özel kuruluşlar ve yükseköğretim sektörü ile uluslararası kuruluşlar dahil yurtdışında devlet tarafından finanse edilen Ar–Ge harcamaları 2016 yılında 2015’e göre yüzde 21.6 artarak 7 milyar 508 milyon liraya ulaştı.
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalarının toplamı 2016 yılında 1 milyar 927 milyon lira olurken 2017 yılı için dolaylı Ar-Ge desteği ise 2 milyar 141 milyon lira olarak öngörüldü.
Bu sonuca göre 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki oranı yüzde 0.29, merkezi yönetim bütçe harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 1.14 oldu.

2017’de Ar-Ge’ye 8 milyar 174 milyon lira tahsis edildi 

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 8 milyar 174 milyon lira oldu.

En çok ödenek Genel Üniversite Fonlarına ayrıldı

 

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre [Bilimsel Programların ve Bütçelerin Analizi ve Karşılaştırılması Sınıflaması (NABS)] sınıflandırıldığında, 2017 yılı için en çok ödenek yüzde 36 ile Genel Bilgi Gelişimi (Genel Üniversite Fonlarından finanse edilen) için tahsis edildi. Bunu yüzde 21.2 ile savunma, yüzde 9.9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6.6 ile eğitim, yüzde 6.3 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar ve yüzde 5.3 ile tarım takip etti.

 

 

HÜRRİYET 19.07.2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here