TÜBİTAK 2017 ödüllerini kazananlar belirlendi

0

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, “TÜBİTAK Bilim Kurulu, 2017 yılına ilişkin 4 bilim ve 11 teşvik ödülü verilmesini kararlaştırdı” dedi.

 

2017 yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülüne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından 2017 yılında 4 Bilim Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü verilmesine karar verilmiştir. 2017 yılında Özel Ödül, Hizmet Ödülü ve TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü verilmemiştir.

 

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2017 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca araştırma desteği de verilmektedir.

Bilim Ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurtdışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Özel Ödül için 2017 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Hizmet Ödülü, Ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olma şartı yoktur. Hizmet Ödülü için 2017 yılı ödül miktarı 30.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

 

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir. Teşvik Ödülü için 2017 yılı ödül miktarı 20.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir.

 

Fizik, kimya, biyoloji ve matematik dallarında dönüşümlü olarak verilmekte olan TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü için 2017 yılı ödül miktarı 2000 ABD Doları, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

 

 

2017 Yılı Bilim ve Teşvik Ödüllerini Kazananlar Listesi

 

 

BİLİM ÖDÜLÜ

Temel Bilimler

 

Prof. Dr. Reşat APAK

Anabilim Dalı             : Kimya / Analitik Kimya

Araştırma Alanları      : Analitik ve çevre kimyasının temel ve uygulamalı dalları ile ağır metal, radyonüklid ve bazı organik kirleticilerin sulardan adsorpsiyon yoluyla giderilmesi; biyolojik ve çevresel öneme sahip ve gıda maddelerinde var olan bileşikler, antioksidanlar ile enerjetik malzemeler için moleküler spektroskopik analiz yöntemlerinin geliştirilmesidir. Güncel ilgisi antioksidanlar ve enerjetik maddelerin analitik kimyası

Görev Yeri                 : İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için   :  http://aves.istanbul.edu.tr/rapak/

 

 

“Analitik kimya bilim alanının temel ve uygulamalı dallarında; geleneksel olmayan adsorbanların analitik kimya ve çevre kimyasında kullanımı, antioksidan kimyası ve antioksidan aktivite/kapasite tayinleri, enerjetik maddelerin ve bunların patlama sonrası kalıntılarının sahada ölçümü konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Fatih Ömer İLDAY

Anabilim Dalı             : Fizik

Araştırma Alanları      : Optik, fotonik

Görev Yeri                 : Bilkent Üniversitesi, Fizik Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://ufolab.bilkent.edu.tr/http://physics.bilkent.edu.tr/tr/index.php/bolum/fakulte-uyeleri/f-omer-ildayhttp://ilday.bilkent.edu.tr

 

“Optik alanında karmaşık lazer-malzeme etkileşimleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

 

Mühendislik Bilimleri

 

Prof. Dr. Ömer CİVALEK

Anabilim Dalı             : Mühendislik Bilimleri / Katı cisimler Mekaniği

Araştırma Alanı          : Katı cisimler mekaniği, hesaplamalı(sayısal mekanik), plak ve kabuk sistemlerin titreşim ve burkulma analizleri, kompozit yapıların analizi, nano ve mikro sistemlerin modellenmesi, Sürekli ortam mekaniği, lineer olmayan analizi, mikro ve nano ölçekli biyolojik ve mekanik sistemlerin matematik modeli

Görev Yeri                 : Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fak. İnşaat Müh.

Daha fazla bilgi için   :  http://aves.akdeniz.edu.tr/ocivalek/

 

“Teorik ve hesaplamalı katı cisimler mekaniği kapsamındaki problemlerin yeni yaklaşımlar ile sayısal modelleri ve bu yöntemlerin çoğu temel problem için ilk olarak kullanılması ve avantajlarının açıkça ortaya konulması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

 

Sosyal Bilimler

 

Prof. Dr. Sumru ALTUĞ

Anabilim Dalı             : Ekonometri, Makroekonomi

Araştırma Alanları      : Yapısal ekonometri, iktisadi dalgalanmalar, Yeni Klasik Makroekonomi

Görev Yeri                 : Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://home.ku.edu.tr/~saltug/

“Makroekonomi ve ekonometri alanında dinamik makroekonomik modelleme, iktisadi dalgalanmalar, verimlilik ve büyüme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

 

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

 

Temel Bilimler

 

Prof. Dr. Şule ERTEN ELA

Anabilim Dalı             : Enerji

Araştırma Alanları     : Organik Fotovoltaik; Organik Güneş Hücreleri (OPV), Elektrolitli Boya Duyarlı Güneş Hücreleri (DSSC), Perovskit Güneş Hücresi,  Katı Hal Boya Duyarlı Güneş Hücreleri (SDSC), Organik Alan Etkili Transistör (OFET), Organik Işık Yayan Diyot (OLED), Organik Kimya, Organik Sentez, Fulleren Kimyası, Bodipy Sentezleri, Rutenyum Sentezleri, Grafen/ Grafen Oksit Sentezleri, Metal Oksit Sentezleri,

Görev Yeri      : Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Anabilim Dalı

Daha fazla bilgi için   :  http://www.suleertenela.com/http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=3108

 

“Yenilenebilir enerjiler alanında organik fotovoltaik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

Doç. Dr. Filiz KURALAY

Anabilim Dalı             : Kimya / Analitik Kimya

Araştırma Alanları      : Nano/mikromotorlar, Biyosensörler, Biyoyakıt Hücreleri, İletken Polimerler, Modifiye Elektrotlar

Görev Yeri                 : Ordu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için   : ozgecmis.pdf

 

“Polimer, nanomalzeme ve nanokompozit modifiye elektrotlar kullanılarak çeşitli analitlerin tayinine yönelik hızlı, duyarlı ve ekonomik elektrokimyasal biyosensörlerin tasarımı, ucuz ve temiz enerji sağlama amacıyla farklı biyoyakıt hücrelerinin hazırlanması, kontrollü ilaç salımında ve analit tayininde sensör amaçlı kullanılabilen nano/mikromotorların sentezlenmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Önder METİN

Anabilim Dalı             : Kimya / Anorganik Kimya

Araştırma Alanları      : Geçiş Metal Nanopartikülleri, Bimetalik Nanopartiküller, Kimyasal Hidrojen Depolama, Grafen Oksit ve Grafen, Heterojen Kataliz, Elektrokataliz,  Fotokataliz uygulamaları, kullanımları

Görev Yeri                 : Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Daha fazla bilgi için   : http://www.ometin.net/

 

“Kimya, malzeme bilimleri ve kataliz alanlarını kapsayan interdisipliner bir çerçevede geçiş metal nanopartikülleri, bimetalik nanopartiküller, heterojen kataliz uygulamaları ve kimyasal hidrojen depolama konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

Mühendislik Bilimleri

 

Prof. Dr. Serkan ERYILMAZ

Anabilim Dalı             : İstatistik

Araştırma Alanları      : Sistem Güvenilirliği, Olasılık ve Stokastik Süreçler, Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller

Görev Yeri                 : Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://atilim.edu.tr/~serkan.eryilmaz/http://ie.atilim.edu.tr/personel/personInfo/id/147?lang=tr

 

“Yöneylem araştırmasında stokastik modeller/süreçler alanında sistem güvenilirliği konusundaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR

Anabilim Dalı             : Bilgisayar Mühendisliği

Görev Yeri                 : Abdullah Gül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Daha fazla bilgi için   :  http://people.agu.edu.tr/cagrigungor

 

“Gelecek nesil haberleşme ve akıllı enerji sistemleri alanında kablosuz algılayıcı ağları ve akıllı şebekelerde haberleşme sistemleri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Tuğba ÖLMEZ HANCI

Anabilim Dalı             : Çevre Mühendisliği

Araştırma Alanları      : Metalik Nanopartiküllerin Su ve Atıksu Arıtımında Kullanımı, İleri Oksidasyon proseslerinin ve Nanopartikül Teknolojilerinin Refrakter, Endokrin Bozucu, Kanserojen Kirleticilerin Arıtımı için Entegrasyonu, Doğal Sularda ve Endüstriyel Atıksularda Bulunan Mikrokirleticilerin Kimyasal/Fotokimyasal İleri, Oksidasyonu, Ozonlama ve Katalitik Ozonlama, İleri Oksidasyon Prosesleri ile Biyolojik Arıtılabilirliğin İyileştirilmesi ve Toksisite Giderimi, Elektrokimyasal Arıtma, Elektrokoagülasyon, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Mühendisliğinde Kimyasal Prosesler, Çevre Kimyası, Su Kimyası

Görev Yeri                 : İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh.

Daha fazla bilgi için   :  http://akademi.itu.edu.tr/tolmez/

 

“Çevre mühendisliği alanında endokrin bozucu, kanserojen maddelerin ileri oksidasyon prosesleri ve nano partiküllerin kullanıldığı teknolojilerle giderimi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

Doç. Dr. Cem SEVİK

Anabilim Dalı             : Fizik

Araştırma Alanları      : Hesaplamalı Yoğun Madde Fizik ve Malzeme Bilimi, Nanomalzeme Fiziği, Deneysel ve Kuramsal Nanokristal Sentezi

Görev Yeri                 : Anadolu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için   :  http://csevik.home.anadolu.edu.tr/index.html

 

“Hesaplamalı yoğun madde fiziği ve malzeme alanında nanomalzemelerin yenilenebilir, çevre dostu enerji üretimi uygulamaları ile doğrudan ilişkili fiziksel özelliklerinin araştırılması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

Prof. Dr. Ali Rıza YILDIZ

Anabilim Dalı             : Otomotiv Mühendisliği

Araştırma Alanları      : Topoloji Optimizasyonu, Yapısal Optimizasyon, Sezgisel Optimizasyon Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Endüstriyel Uygulamaları, Taşıt Çarpışma Analizleri, Yeni Nesil Yüksek Mukavemetli Malzemeler ve Otomotiv Sektörüne Uygulamaları

Görev Yeri                 : Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için   : https://sayfam.btu.edu.tr/site/aliriza.yildiz/index.html

 

“Optimum ürün tasarımı ve imalat alanında sürdürülebilir kalkınma için yeni nesil yüksek performanslı hibrid yapay zeka optimizasyon yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu yöntemleri kullanarak endüstriyel problemlere çözüm getirmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Reşat BAYER

Anabilim Dalı             : Uluslararası İlişkiler

Araştırma  Alanları     : Uluslararası İlişkiler, Síyaset Bilimi

Görev Yeri                 : Koç Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://case.ku.edu.tr/ekibimiz/personel-detay/?user=rbayer

 

“Uluslararası İlişkiler alanında barış ve savaş konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

Doç. Dr. Seda ERTAÇ GÜLER

Anabilim Dalı             : Ekonomi

Araştırma  Alanları     : Deneysel ekonomi, egitim ekonomisi, cinsiyet ve ekonomik kararlar, bilgi ekonomisi, nöroekonomi

Görev Yeri                 : Koç Üniversitesi, Ekonomi Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://home.ku.edu.tr/~sertac/

 

“Deneysel ekonomi alanında ekonomik kararlarda cinsiyet farkları, performans geribildiriminin özgüven ve çalışma motivasyonuna etkileri, eğitim ekonomisi, ekonomik davranışın beyin aktivitesi ile ilişkisi (nöroekonomi) temelkonularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

Doç. Dr. Ebru KAYA

Anabilim Dalı             : Fen Bilgisi Öğretmenliği

Araştırma  Alanları     : Bilimin Doğası, Fen Eğitiminde Argümantasyon, Kimya Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim, Fen Eğitiminde Epistemolojik Görüşler, Fene/Kimyaya Karşı Tutum-Fen Kaygısı, Kimya Felsefesi

Görev Yeri                 : Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Daha fazla bilgi için: http://pred.boun.edu.tr/ebrukaya_CV.pdf

 

“Fen eğitimi alanında argümantasyon, bilimin doğası, kimya felsefesi ve kavramsal değişim  konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

 

 

http://www.tubitak.gov.tr 24.07.2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here