Türkiye’de Otomotivin Geleceği Analiz Raporu Yayınlandı

0

GE’nin “Sanayide Dijital Gelecek” etkinlik dizisinin ilk uygulaması otomotiv sektöründe gerçekleşti. TOBB Türkiye Otomotiv Yan Sanayi Meclisi ve TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) işbirliğinde Teknopark İstanbul’daki GE Türkiye İnovasyon Merkezi’nde, sektörün önemli aktörleri ve fikir önderleriyle “Otomotivin Geleceği” tartışıldı.

 

GE’nin “Sanayide Dijital Gelecek” etkinlik dizisinin ilk uygulaması otomotiv sektöründe gerçekleşti. TOBB Türkiye Otomotiv Yan Sanayi Meclisi ve TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği) işbirliğinde Teknopark İstanbul’daki GE Türkiye İnovasyon Merkezi’nde, sektörün önemli aktörleri ve fikir önderleriyle “Otomotivin Geleceği” tartışıldı. 100’den fazla katılımıcının gerçekleştiği toplantıda tartışılan konular, verilen mesajlar, öne çıkan sorular Türkiye’de Otomotivin Geleceği dosyasında biraraya getirildi.

Dijitalleşme, üretimin olduğu her endüstriyi etkiliyor ve dönüştürüyor. Otomotiv endüstrisi ise en son teknolojilerin üretime hemen entegre edildiği, dijitalleşme ve inovasyonla ilişik olan en büyük endüstrilerden biri. Üstelik dijitalleşme otomotiv endüstrisinin şimdiki boyutu olan 3,5 trilyon dolarlık ekonomi kalemine 1,5 trilyon dolarlık yeni bir pay ekleyecek ve bu yeni dilimin bir parçası olmak, gelişen ekonomiler için oldukça önemli.

GE teknolojileri; Endüstriyel İnternet’in gücüyle farklı endüstrilerde gerçekleştirdiği dijital dönüşümü, otomotiv alanında da uyguluyor. Türkiye için oldukça önemli olan otomotiv endüstrisinin gelişimi ise ekonomik olarak büyük önem taşıyor çünkü bu alandaki dijitalleşme, Türkiye’yi bölgedeki en büyük otomotiv üretim alanlarından biri haline getirebilir. Dönüşümün yakalanamaması ya da bunun için geç kalınması ise endüstri devrimini gerçekleştiremeyen ülkelerdeki sonuçlara benzer etkiler yaratabilir. Her endüstrinin geldiği bu kırılma noktası büyük fırsatları ve tehditleri aynı anda içeriyor.

Bu rapordan öne çıkan başlıkları özetle paylaşıyoruz;

Otomotivin Dijital Geleceği toplantısının sonunda, Türkiye’nin en önemli sanayi sektörlerinden biri olan otomotivde dijital teknolojilerin getirdiği dönüşümü yakalayabilmek için, aşağıdaki adımların atılması gerektiği ortaya çıkmıştır:

Ne yapmamız lazım?

*Dijital sanayi yazılımları, elektrikli ve hibrid araçlar, otonom araçlar gibi otomotiv dışında geliştirilen teknolojilerin otomotiv sektörünü dönüştürme trendini yakalayabilmek için, şirketlerimizce açık inovasyon yaklaşımının benimsenerek,

o Yeni ürün ve iş süreci geliştirme süreçlerinde müşteri ve platform sağlayıcısı şirketlerle yakından çalışmayı sağlayacak çok ortaklı işbirlikleri kururulması,

o Girişim şirketlerine (startup) yönelik mentörlük ve girişim sermayesi yatırım programları kurulması ve 3D yazıcı teknolojilerinin adapte edilmesi,

*Tedarik zincirleri dijitalleşirken, korumacılığın artma eğilimine girmesiyle ana sanayi kuruluşlarının gittikçe kendi ülkelerine odaklanmaları karşısında, yan sanayimizin aynı tedarik zincirinde kalabilmek için acilen dijital sanayi yatırımlarına odaklanması, bu kapsamda;

o Dijital sanayi yatırımlarının sadece otomasyon şeklinde anlaşılmaması, yatırımların otomotiv üreticilerimizi dijital sanayi platformlarında müşteri ve tedarikçileriyle beraber çalışabilecekleri bir kapasite elde etmelerini hedeflemesi,

o Yazılım yatırımlarına eş anlı olarak yalınlaşma, veri analizi ve inovasyon kapasitesine yönelik kapasite geliştirilmesi,

*Kamunun otomotiv sektöründe dijitalleşme alanında geliştireceği platformlar ve sağlayacağı teşviklerle lider olması, bu kapsamda;

o Otomotiv üreticilerinin iyi işleyen bir ekosistem haline gelebilmesi için hem şirketler arasında, hem de şirketler ile kamu arasında açık ve dürüst bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlayacak mekanizmalar kurulması,

o Ekonomi Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki teşviklerin dijitalleşme uygulamalarında denemeleri teşvik edecek, bu denemelerin sonuçlarının ekosistemle paylaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması,

o Mühendislik eğitiminin belli bir konuyu çok iyi bilmek yerine, multi-disipliner bir birikime ve günlük hayatı anlayıp yaratıcı düşünebilme yeteneğine sahip elemanlar yetiştirebilecek bir hale getirilmesi,

*En önemlisi, konuşmanın ötesine gidip ufak adımlarla, pilot uygulamalarla da olsa harekete geçmek, atılan küçük adımların sonuçlarından edinilen tecrübeyle daha büyük adımlar atmaya derhal başlanması gerekiyor.

Üretimi Etkileyen 7 Mega Trend

1. Genç nüfus, yeni pazarlar açıyor ve çalışan profilinde değişiklikler ortaya çıkartıyor 2. Bireyselleşme kişisel ürünlerin ortaya çıkmasına ve çalışma sistematiğinde değişikliklere sebep oluyor.

3. Teknolojik kırılmalar, bilgi bazlı ürünleri ortaya çıkarıyor. 4. Şehirleşme oranlarındaki artışın şekillendirdiği mega şehirlerde üretim ve yeni ürünler yapma sistemlrei oluşturuyor.

5. Küreselleşme, küresel üretim, rekabetin küresel ölçekte yaşanmasını ön plana çıkartıyor. Şehirleşme oranlarındaki artışın şekillendirdiği mega şehirlerde üretim yapma, yeni ürünler yapma sistemleri oluşuyor. 6. Sürdürülebilirlik son derece önemli şekilde enerji verimliliğini, yenilenebilir enerjiyi, çevresel ve sosyal verimliliği işin içine katıyor.

7. Ekonomi ve finans noktasında türbülans hayatımızın bir parçasına dönüşüyor, akıllı ar-ge’yi dikkatli yapmak ve katma değer optimizasyonu önem kazanıyor.

Dönüşen Otomotiv için Dönüşen Mühendisler

Bu dönüşümün ihtiyaç duyduğu yeni mühendis modeli ise sektörün önemli bir ihtiyaç ve arayışını temsil ediyor. Prof. Orhan Alankuş geleceğin otomotiv mühendisleri için şu kriter listesini sunuyor: “Dijital endüstri, akıllı ve çevreci araçlar konularında bilgili; ürün ve üretim değer zincirine, modern sanal tasarım ve üretim simülasyon metotlarına hakim; esnek ve sürekli öğrenebilen; kendini geliştirebilen; karmaşık problem çözme tekniklerine hakim; deney tasarlayabilen, kurabilen ve sonuçları analiz edebilen bir yetkinliğe, yenilikçi ve girişimci bir yapıya sahip olmalı.”

Rekabetçi Olmalı

Değişen koşullara ayak uydurabilmenin formülü kuşkusuz rekabetçi olmaktan geçiyor

Doğru Liderlik

– Ezber bozucudur, eski deneyimleri çöpe atar

– İnandırıcı bir hikâyesi vardır

– Yaratıcı yıkım alanlarına yönelir

– Deneme-yanılma yöntemiyle inovasyona inanır

– Tam angaje bir ekosistem oluşturur

– Güvenilirdir ve umutları boşa çıkarmaz

 

Analiz raporunun tamamına aşağıdaki bağlantıdan  ulaşabilirsiniz..

 

Türkiye’de Otomotivin Geleceği Analiz Raporu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here