Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3) Yarışma Programı

0

Yenilikçi Yazılımlar Yarışıyor (Y3) Yarışma Programı 2020 yılı için ilk tema, elektro-optik uydu fotoğraflarından çeşitli hedeflerin otomatik tespiti (UYDU), ikinci tema ise geniş alan gözetleme görüntülerinden çeşitli hedeflerin otomatik tespiti (GAG) olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Y3-2020, ülkemizde görüntülerden otomatik hedef tespit ve bölütleme konularında yetenek ve bilgi birikimi olan firma/kurum/kuruluş ve araştırmacıların uygulamalarının çeşitli hedef tipleri için otomatik tespit ve bölütleme performanslarının adil ve hassas bir şekilde ölçülmesini hedeflemektedir.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından belirlenen birtakım hedeflerin temaya göre elektro-optik (EO) uydu fotoğraflarından ya da geniş alan gözetleme (GAG) görüntülerinden otomatik olarak tespit edilmesine yönelik olarak, yenilikçi görüntü işleme yöntemleri kullanan algoritmaların yarışacağı Y3, söz konusu algoritmaların tespit ve bölütleme performansları açısından sıralanmasını sağlayacaktır.

Yarışmanın performans ölçüm süreçleri ODTÜ Görüntü Analiz Merkezi (OGAM) tarafından yürütülecektir. Görsel veri çeşitleri ve değişken hedef tipleri için otomatik tespit ve bölütleme performansını ölçmek amacıyla OGAM tarafından geliştirilen bir donanım ve yazılım altyapısı kullanılacaktır.

Ödül
Kategorilerde dereceye girenlere toplamda 150,000₺.

UYDU


Kapsam
Üç bant(RGB) uydu görüntüleri üzerinde 8 farklı hedef sınıfının otomatik olarak tespit edilmesi.

Hedefler
Uçak, Bina ve Hangar, POL ve RADOM, Gemi, Heliport, Köprü, Tünel Giriş ve Çıkışı, Pist ve Yedek Pist.

GAG


Kapsam
Yüksek çözünürlüklü, monokrom geniş alan gözetleme görüntüleri üzerinde 3 farklı hedef sınıfının otomatik olarak tespit edilmesi.

Hedefler
İnsan, Otomobil, Büyük araç.

SSB’ye son başvuru tarihi
UYDU: 3 Mart 2020
GAG: 15 Mayıs 2020

Yarışmaya Katılım
Yarışmaya katılım başvuruları Başvuru bölümünde belirtildiği şekilde SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Adaylar, konu özelindeki yeteneklerini ispatlayıcı nitelikte dokümanları (makale, patent, tamamlanmış projelerin özetleri vb.) ve Gizlilik Taahhütnamesinin ıslak imzalı bir kopyasını dilekçelerine ek yaparak, resmi olarak SSB’ye başvuracaklardır.
Yarışmaya katılım için başvurular firma/kurum/kuruluş adına, bireysel ya da grup olarak yapılabilecektir. Firma/kurum/kuruluş adına yapılan başvurularda gizlilik taahhütnamesi firma/kurum/kuruluş yetkilisi tarafından, bireysel ve grup başvurularında gizlilik taahhütnamesi gruptaki her kişi tarafından ayrı ayrı ıslak imzalı olarak düzenlenecektir.


Yarışmaya katılımı SSB tarafından onaylanan firma/kurum/kuruluş ve araştırmacıların/grupların başvuruda belirttikleri e-posta adresine yarışmaya kabul edildiklerine dair bildirim yapılacaktır.


Yarışmacılar katılım başvuruları haricindeki tüm işlemlerini (yazılımların yüklenmesi, yarışma ile ilgili bilgi paylaşımı ve sonuçların takip edilmesi vb.) SSB tarafından kendilerine bildirilecek olan kullanıcı adı ile, y3.ogam.metu.edu.tr alanında tanımlı kullanıcı hesapları ile yapacaklardır.


Yarışmaya katılım başvurusu, tanımlı hedef sınıflarından herhangi biri, birkaçı veya tamamı için yapılabilecektir.
Yarışmanın performans ölçüm süreçlerinin teknik yürütücüsü olan ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) araştırıcıları ve öğretim üyeleri ile performans ölçme sürecine destek veren kişi, kurum ve firmalar bu yarışmaya katılamazlar.

https://y3.ogam.metu.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here