‘Milli Teknoloji Hamlesi’ için Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu

0

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapılanmasında ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ne uygun değişiklikler yapılarak, 3 genel müdürlük birleştirilerek dönüştürüldü, 2 yeni genel müdürlük kuruldu. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ilk kez mevzuata girerken, çalışmaları yürütmek üzere Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapılanmasında da değişikliğe gidildi. Kararname ile Bakanlığın görev alanında güncellemeler yapılırken, bazı değişiklikler de ilk kez mevzuata girmiş oldu. Değişikliğe göre Bakanlık; kalkınma planları ile uyumlu olarak, sanayiye yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak, sanayi stratejilerine ilişkin uygulamaları izleyecek, sanayileşme politikaları çerçevesinde yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri arasında eşgüdümü tesis edecek. Yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin milli ve özgün imkânlarla geliştirilmesi ve yüksek teknoloji ürünlerinin yerli olarak üretilmesi ile ulusal düzeyde teknolojik atılımı hedefleyen ‘Milli Teknoloji Hamlesi’nin temel hedefleri, odak alanları, yol haritaları gibi esasları belirleyecek. Bu esasların uygulanmasını sağlayacak tedbirleri alacak. Yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Bakanlığın görev alanlarına bir yenisi daha eklendi. Buna göre Bakanlık; bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümüne ve ulusal düzeyde dijital ekonominin geliştirilmesine yönelik politika önerileri ve stratejiler oluşturacak. Stratejilerin uygulanması konusunda kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşlar arasında iş birliği ve eşgüdümün tesis edilmesine yönelik tedbirler alacak, dijital ekonomi ve dijital dönüşüm ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla program ve projeler yürütecek.

Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydanın artırılması amaçlanıyor


Bakanlığın merkez teşkilatında yapılan değişiklikle 5 yeni genel müdürlük kuruldu. Kararname ile ilk kez Bakanlık bünyesinde ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ni yürütmek ve stratejik araştırma ve verimlilik için kritik öneme sahip 2 yeni genel müdürlük ilan edildi. Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü; ülkemizin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde, teknoloji geliştirme, bireylerin, işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunacak.

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri de şöyle sıralandı:


-Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında; Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak.

-Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla iş birliği içerisinde, teknoloji geliştirme ve bireylerin ve işletmelerin dijital dönüşümü konularında bireysel yetkinlikler ile toplumsal bilinç ve kültürün gelişmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

-Dijitalleşmenin sağladığı ekonomik faydayı artırmak amacıyla, dijital ekonomi uygulamalarının gelişmesine ve bu alanda ekosistemin büyümesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm ve iş birliği içinde gerekli tedbirleri almak, mevzuatın oluşturulmasına katkı sağlamak; dijital teknolojiler ve eğilimlerine paralel olarak dijital ekonomi altyapıları ve uygulamalarının geliştirilmesine yönelik program ve projeler yürütmek.

-Büyük veri ve yapay zekâ gibi konularda bireylerin ve işletmelerin yetkinliklerinin artırılmasına ve bu teknolojilere dayalı akıllı sistemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirleri almak, destek ve teşvik programları uygulamak, program ve projeler yürütmek.

-Bilime dayalı, milli ve özgün ileri teknolojili ürün ve sistemlerin üretimini artırmak amacıyla, bu alanda yürütülen faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek; ihtiyaç duyulan altyapıların oluşturulmasına katkı sağlamak, desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü küresel gelişmeleri de izleyecek

Kararname ile Bakanlık bünyesinde yine ilk kez stratejik araştırma ve verimlilikle ilgili de genel müdürlük oluşturuldu. Bu amaçla kurulan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü de; bilim, sanayi, teknoloji, araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri gibi alanlarda Türkiye’nin kapasitesini artırmak amacıyla, ulusal ve küresel gelişmeleri izleyecek. Ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak Türkiye’nin sınai, teknolojik gelişimi, yıkıcı teknolojilerin etkileri, dijital ekonomi eğilimleri, dijital dönüşüm ve bunların Türkiye ekonomisine etkilerini analiz edecek. Yapılanmadaki değişiklikle Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü dönüştürülerek yerine ‘Sanayi Genel Müdürlüğü’ kuruldu. Metroloji ve Standardizasyon ile Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi adındaki iki genel müdürlük tek bir çatı altında toplanarak ‘Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’ oluşturuldu. Bakanlığın, Personel ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlıkları yeni kurulan ‘Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlandı.

BT HABER 17.04.2020

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here