BTK “Dijital Okuryazarlık” kitabını okuyucuların erişimine açtı

0
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi’nin ilk kitabı “Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler”i, Güvenli İnternet Merkezinin internet sitesinden (http://acikkaynak.gim.org.tr/) okuyuculara sundu.

BTK’den alınan bilgiye göre, yaklaşık bir yıl önce açık kaynak felsefesinin ve yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, teknolojinin etkin kullanımına yönelik zengin içerik üretmek, yapılan çalışmaların yayılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre kazandırmak amacıyla “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi”ni başlattı.

Açık Bilgi Vakfı (Open Knowledge Foundation) açık kaynağı “Herhangi bir telif hakkı, patent ya da herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılan kaynak” olarak tanımlanıyor. Diğer bir deyişle “Herkes tarafından ücretsiz olarak erişilebilen, tekrar kullanılabilen ve paylaşılabilen araştırma veya gözlem sonuçları” açık kaynak olarak ifade ediliyor.

Son yıllarda toplumun gelişmesine büyük katkı sağlayan açık kaynak felsefesi, dijital üretkenliği artırıcı ve hızlandırıcı etkide bulunuyor.

Açık kaynak yaklaşımları bilgi birikimini ve paylaşımı hızlandırıyor, fırsat eşitliğine imkan sağlıyor, yapılan işleri ve çalışmaları gerek nitelik gerekse nicelik olarak artırıyor, çalışmaların üretime ve faydaya dönüştürülmesinde çarpan etkisi yapıyor. Böylece ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine ivme katıyor.

Dijital okuryazarlığın yaygınlaşması hedefleniyor

BTK bünyesinde gerek BTK Akademi gerekse Güvenli İnternet Merkezi, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) alanındaki bilgiye erişimin önündeki engelleri kaldırarak, açık kaynak felsefesiyle dijital okuryazarlığın yaygınlaşmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, bu çerçevede diğer hedefler ise şöyle sıralanıyor:

“BİT’in bilinçli ve etkin kullanılmasına katkılar sağlamak, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun her kesiminde farkındalığı artırmak, düzenlenen sınıf içi ve çevrim içi içerik sunma ile kamuoyunda özel alanlarda bilgi birikimi ve tecrübe aktarımına katkı sağlamak, kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde önemli kaliteli içerikleri üretmek, teknoloji alanındaki güncel bilgileri geniş kitlelerin kullanımına açmak.”

Bu kapsamda BTK Akademi bünyesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan “1 Milyon İstihdam Projesi” ile sektörde ihtiyaç duyulan yazılımcı ihtiyacına yönelik donanımlı eleman yetiştirme projesi devam ediyor.

Güvenli İnternet Merkezinin “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi” ile de paydaş kurum ve kuruluşlarla internetin ve teknolojinin bilinçli, güvenli, etkin ve üretken kullanımına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla pozitif içerikler üretiliyor. Proje kapsamında gerek alan uzmanları gerekse akademisyen ve öğretmenler iş birliğinde çalışmalar yapılıyor.

Ayrıca, internet ve teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik lise ve üniversite öğrencilerinin yarıştığı “Açık Kaynak Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması”, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarıştığı “İnternettesin! Güvende misin?” temalı videonu çek-gönder yarışması, “Dijital Çağın Okuryazar Bireyleri” gibi birçok temada içerikler üretilmesine katkı sağlayarak, bu içerikler açık kaynak olarak kullanıcılara sunuluyor.

Yine proje kapsamında yaklaşık bir yıl önce çağrısı yapılan “Dijital Okuryazarlık” kitabı Güvenli İnternet Merkezi koordinesinde akademisyenler, eğitimciler ve alanında uzman yazarlar tarafından kaleme alınarak tamamlandı.

Serinin ikinci kitabının teması “Dijital Oyunlar”

Okuyuculara çok ciddi katkılar sağlayacağı beklenen serinin ilk kitabında, internet ve inovasyon, bilişim etiği, dijital ortamda sağlık, teknoloji ve hayat boyu öğrenme, geleceğin eğitim-öğretim teknolojileri, açık kaynak teknolojilerini kullanma, açık kaynak içerik geliştirme ve kullanma becerileri, dijital çağda öğrenme ve öğretme, dijital dönüşümde kazanılması gereken rol ve beceriler, dijital çağda sosyallik, asosyallik, dijital güvenlik ve mahremiyet konuları farklı bölümler altında ele alınarak, yazarların öneri ve değerlendirmeleri sunuldu.

Ayrıca kitapta, dijital okuryazarlıktan dijital üretkenliğe, bilgiye erişimden bilgi üretme ve paylaşımına katkı sağlayacak ve dolayısıyla “Dijital okuryazar üretir-paylaşır-yönetir-satar” felsefesinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak içerikler yer alıyor.

Kullanıcılar, Türkiye’nin dijital okuryazarlık ve üretkenlik farkındalığını artırmaya yönelik kitaptan, erişim ve paylaşıma açık şekilde Güvenli İnternet Merkezinin internet sitesi açık kaynak portalından (http://acikkaynak.gim.org.tr/) yararlanabiliyor.

Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında çalışmalar devam ederken, serinin ikinci kitabının teması Dijital Oyunlar olarak belirlendi. Söz konusu kitapla dijital oyunlarda farkındalık, üretkenlik, fırsatlar, riskler ile bu oyunların bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik içerik üretilmesi hedefleniyor.

HÜRRİYET 15.12.2020

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here