2021 TÜBİTAK Bilim ve Teşvik Ödülleri Açıklandı!

0

TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla verdiği “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri” 2021 yılı değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılında 3 Bilim Ödülü ve 14 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından ödül tevcih edilen bilim insanları:

BİLİM ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER 

Prof. Dr. Jale YANIK 

“Enerji ve yakıtlar alanında atık ve artıklardan ısıl prosesler ile katı yakıt, biyo-yağ, hidrojen ve adsorbent üretimi üzerine uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir. 

Anabilim Dalı: Organik Kimya 

Araştırma Alanları: Enerji ve Yakıtlar, Çevre Bilimleri, Kimya

Görev Yeri: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 

Daha fazla bilgi için: https://avesis.ege.edu.tr/jale.yanik

BİLİM ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 

Prof. Dr. İdil ARSLAN ALATON

“Su kirliliği ve kontrolü alanında mikrokirleticilerin kimyasal/fotokimyasal/fotokatalitik ileri oksidasyonu, nanoparçacıklarla heterojen kataliz/fotokataliz, mikrokirleticilerin ozonlanması ve mikrokirleticilerin elektrokoagülasyonu konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği

Araştırma Alanları: Çevre Mühendisliği, Arıtma Teknolojileri, Su Kirliliği ve Kontrolü, Çevre Bilimleri ve Teknolojileri

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://akademi.itu.edu.tr/arslanid/

BİLİM ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK 

“Cevher hazırlama ve kolloid kimyası alanında flotasyon, adsorpsiyon, ürün geliştirme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Bilim Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Cevher Hazırlama Mühendisliği

Araştırma Alanları: Maden İşletme ve Cevher Hazırlama

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü / Harran Ü. Rektörü 

Daha fazla bilgi için: https://avesis.itu.edu.tr/mcelik/deneyim

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Selim HANAY

“Fizik alanında nanomekanik sistemler konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Makine Mühendisliği 

Araştırma Alanları: Fizik, Uygulamalı, Nanobilim ve Nanoteknoloji

Görev Yeri: Bilkent Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://www.nems.me/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

TEMEL BİLİMLER

Prof. Dr. Murat KURUDİREK

“Nükleer bilim ve teknolojisi alanında radyasyon güvenliği, radyasyon dedektörleri, nükleer teknolojilerde ileri malzemeler, atomik özellikler, foton ve parçacık radyasyonu ile etkileşme konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Atom ve Molekül Fiziği

Araştırma Alanları: Nükleer Bilim ve Teknolojisi

Görev Yeri: Atatürk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://atauni.edu.tr/murat-kurudirek

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Bekir AKGÖZ 

“Nanomekanik alanında mikro ve nano ölçekli mekanik problemlerin matematik modelleri ile boyut etkisine bağlı analizleri, yüksek mertebeden elastisite teorilerinin nano teknolojiye uygulanması konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Mekanik 

Araştırma Alanları: İnşaat Mühendisliği, Mekanik, Malzeme Bilimleri, Kompozitler, Nanobilim ve Nanoteknoloji

Görev Yeri: Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis.akdeniz.edu.tr/bekirakgoz/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Dr. Arif Engin ÇETİN 

“Mühendislik alanında optik, fotonik, plazmonik, nano-teknoloji ve mikro-akışkan teknolojileri konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Elektrik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, Mühendislik, Biyotıp, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Optik, Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji

Görev Yeri: İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi-Nanofotonik ve Biyotanımlama Sistemleri Laboratuvarı

Daha fazla bilgi için: https://www.ibg.edu.tr/research-programs/groups/cetin-lab/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Doç. Dr. Hale ÖZGÜN ERŞAHİN

“Çevre mühendisliği alanında evsel atıksuların yeniden kullanımı, membran teknolojisi ve çevre ekonomisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Çevre Mühendisliği

Araştırma Alanları: Atıksu Arıtma, Çevre Ekonomisi, Enerji Verimliliği, Evsel Atıksuların Yeniden Kullanımı, Membran Teknolojisi, Modelleme

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://akademi.itu.edu.tr/ozgunha/Hale-%C3%96zg%C3%BCn-Er%C5%9Fahin/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Prof. Dr. Elif SERTEL

“Uzaktan algılama alanında arazi örtüsü/kullanımı değişimlerinin belirlenmesi; derin öğrenme-yapay zeka yöntemlerinin süper-çözünürlük, pan-keskinleştirme, obje tanımlama ve segmentasyon problemlerine uygulanması; uzaktan algılama veri ve yöntemleri ile kuraklık belirleme, tarımsal uzaktan algılama uygulamaları; makine öğrenmesi; toprak tuzluluğunun uydu teknolojileri ile izlenmesi; geometrik doğruluk analizleri; peyzaj metrikleri ve çevresel uzaktan algılama uygulamaları konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Geomatik Mühendisliği

Araştırma Alanları: Uzaktan Algılama, Yer Gözlem Uyduları, Derin Öğrenme, Coğrafi Yapay Zeka (GeoAI)

Görev Yeri: İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://web.itu.edu.tr/~sertele/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Selçuk YERCİ

“Yüksek verimli ve maliyet-etkin güneş hücrelerinin geliştirilmesi ile bilgisayarlar-arası bilgi transferini maliyet etkin olarak hızlandıracak olan silisyum fotoniği konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Mikro ve Nanoteknoloji

Araştırma Alanları: Mühendislik, Elektrik ve Elektronik, Optik, Güneş Enerjisi, Fotonik

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://eee.metu.edu.tr/tr/personel/selcuk-yerci

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ 

Doç. Dr. Elif Nur FIRAT KARALAR

“Hücre biyolojisi ve proteomik alanlarında memeli sentrozom/silyum kompleksinin biyolojisi ve nadir genetik hastalıklar konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 

Anabilim Dalı: Moleküler Biyoloji ve Genetik

Araştırma Alanları: Hücre Biyolojisi, Biyoloji, Hücre, Bilim&Doku Bilim, Mikroskopi

Görev Yeri:  Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

Daha fazla bilgi için:  https://mysite.ku.edu.tr/ekaralar/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ 

Doç. Dr. Nurcan TUNÇBAĞ 

“Biyoenformatik ve hesaplamalı sistem biyolojisi alanında ağ tıbbı, trans-omik veri entegrasyonu, yapısal biyoenformatik konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 

Anabilim Dalı: Kimya-Biyoloji Mühendisliği 

Araştırma Alanları: Mühendislik, Çok Disiplinli Matematik, Hesaplamalı Biyoloji  

Görev Yeri:  Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölümü 

Daha fazla bilgi için:  http://mysite.ku.edu.tr/ntuncbag/

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Muhammed Talha ÇİÇEK 

“Tarih alanında Modern Ortadoğu Tarihi ve Osmanlı Modernleşmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Araştırma Alanları: Tarih

Görev Yeri:  İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis.medeniyet.edu.tr/talha.cicek

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Prof. Dr. Burcu ÖZCAN 

“Enerji ve çevre ekonomisi araştırma sahalarında yer alan ‘ekonomik büyüme/kalkınma ve enerji üretimi/tüketimi ilişkisi’ ile ‘ekonomik kalkınma ve çevresel refah ilişkisi’ne yönelik konulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 

Anabilim Dalı: İktisat Teorisi

Araştırma Alanları: İktisat

Görev Yeri: Fırat Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://staff.firat.edu.tr/person.jsp?param=bozcan

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Seydi Ahmet SATICI

“Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında pozitif psikoloji, sosyal psikoloji, teknoloji bağımlılığı ve Covid-19’un psikolojik etkileriyle ilgili konulardaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 

Anabilim Dalı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

Araştırma Alanları: Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Davranış Bilimleri, Psikoloji, Ortak Disiplinler

Görev Yeri:  Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Daha fazla bilgi içinhttps://www.artvin.edu.tr/seydi-ahmet-satici 

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Recep ULUCAK

“İktisat alanında çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir. 

Anabilim Dalı: İktisat Politikası 

Araştırma Alanları: İktisat

Görev Yeri: Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://avesis.erciyes.edu.tr/r.ulucak

TEŞVİK ÖDÜLÜ

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER

Doç. Dr. Tilbe Göksun YÖRÜK 

“Bilişsel gelişim psikolojisi, deneysel psikoloji ve nöropsikoloji alanlarında, dil ve bilişsel gelişim, multimodal düşünce ve iletişim ile dilin nöropsikolojisi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle Teşvik Ödülü verilmiştir.

Anabilim Dalı: Psikoloji

Araştırma Alanları: Psikoloji, Gelişim; Psikoloji, Deneysel; Psikoloji, Ortak Disiplinler

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü 

Daha fazla bilgi için: http://www.tilbegoksunyoruk.com/index.html

Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilmekte olan Bilim Ödülü için 2021 yılı ödül miktarı 75.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır. Bilim Ödülü sahiplerine ayrıca 50.000 TL araştırma desteği de verilmektedir.

Bilim Ödülü eş değeri olarak oluşturulmuş bulunan Özel Ödül, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Özel Ödül için 2021 yılı ödül miktarı 75.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Hizmet Ödülü, ülkemizdeki bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü için hayatta olma şartı yoktur. Hizmet Ödülü için 2021 yılı ödül miktarı 50.000 TL, altın plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Teşvik Ödülü, yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına verilmektedir. Ancak, kadın başvuru sahiplerinin her doğumu için 40 yaş sınırına bir yıl ilave edilir. Teşvik Ödülü için 2021 yılı ödül miktarı 30.000 TL, gümüş plaket ve ödül beratından oluşmaktadır.

Kutup Çalışmaları Ödülü, Teşvik Ödülü eş değeri olarak Kutup çalışmaları ile bilime verdiği katkılar nedeniyle üstün nitelikli çalışmalara sahip hayattaki genç araştırmacı ve bilim insanlarına verilir. “Kutup Çalışmaları Ödülü” ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş, Türkiye’de yerleşik hayattaki bilim insanlarına verilir.

Ödül kazanan bilim insanlarımızı tebrik ediyor, aday gösteren kuruluş ve kişilere, değerlendirme sürecinde görev alan bilim insanlarına, üyelerimiz ve çalışanlarımıza katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüksek himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı saygılarımızla arz ediyoruz.
 

https://tubitak.gov.tr/  01.12.2021

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here