Tarlaları otopilotlu traktörler sürecek

0

ASELSAN insansız sistemler alanındaki çalışmaları tarım alanında çığır açacak.

ASELSAN, insansız sistemler, haberleşme projeleri ile trafik ve otomasyon sistemlerinde edindiği birikimi Milli Tarım Otomasyonu uygulamalarının geliştirilmesinde kullanacak.

Savunma sanayinin köklü kuruluşu ASELSAN, insansız sistemler, haberleşme projeleri ile trafik ve otomasyon sistemlerinde edindiği birikimi Milli Tarım Otomasyonu uygulamalarının geliştirilmesinde kullanacak.

ASELSAN, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile 3 yeni Ar-Ge projesi için iş birliğine gitti.

Desteklenecek projeler kapsamında, traktörlerin otomatik dümenlemesi (otopilot), insan gözünün göremediği dalga boylarında da veri toplayabilen özel kameralar (multi spektral kamera) taşıyan insansız hava araçlarıyla bitki hastalık ve zararlılarının tespiti, rekolte tahmini ile verimi arttıracak hassas tarım uygulamalarına altyapı sağlayacak çiftlik yönetim sistemi bulunuyor.

Tarım sektörü, hem beslenme hem de sanayi için gereken ham maddelerin üretimi açısından stratejik önem taşıyor.

Bu alanda milli bağımsızlığı artırıcı uygulamalar da bir ülkenin geleceği için kilit rol oynuyor.

Gelişmiş ülkeler tarafından tarımda verimliliği arttırmak amacıyla son yıllarda giderek ivme kazanan biçimde, stratejik kaynaklar ve büyük ihraç kalemlerinden olan su, yakıt, gübre, ilaç gibi tarımsal girdilerin etkin kullanılmasına çalışılıyor. Tarımda elektronik, robotik ve bilgi teknolojileri de kullanılıyor.

Günümüz piyasa şartlarında rekabetçi şekilde üretim yapabilmek ve milli kaynaklarla ihtiyacı karşılayabilmek için Türkiye’de de benzer teknolojilerin hızla tarım sektöründe yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Bu yaklaşımın tarımsal girdilerin gereğinden fazla kullanımıyla ortaya çıkan sağlık problemlerini ve çıktılarına yaşamsal derecede bağımlı olunan bu sektörde dışa bağımlılığı azaltacağı belirtiliyor.

“Hassas tarım” yaklaşımı çerçevesinde bitkinin yaşam döngüsü boyunca çeşitli sensörlerle izlenmesi ve ihtiyaç duyulan alanlara ihtiyaç duyulduğu kadar tarımsal girdinin metrekare hassasiyetinde kullanılması hedefleniyor. ASELSAN, ilk aşamada, savunma sanayinden elde ettiği tecrübeleri bu yaklaşımın uygulanmasını mümkün kılacak uygulamalara dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kullanılmayan arazi kalmayacak

Yerli Otomatik Traktör Dümenleme ve Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Projesi’nde, ASELSAN’ın insansız kara araçları alanında yürüttüğü çalışmalardan edinilen deneyim, traktörün ekimden hasata kadar geçen sürede GPS destekli olarak önceden planlanan aynı hassas rota üzerinde otopilot yardımıyla sevk edilmesi için kullanılacak.

Otomatik dümenleme ile arazinin insanın uygulayabileceğinden çok daha hassas ve doğru biçimde kapsanması sağlanacak, arazide kullanılmayan bir kısım kalmayacak. Hava koşullarından bağımsız olarak günün her saatinde tarımsal faaliyetler yürütülebilecek. Metrekare bazında ihtiyaç duyulan işlemlerin yapılması ve girdilerin gereken miktarda uygulanması için bir araç elde edilmiş olacak. Sistem sayesinde hasatta önemli verim artışı gerçekleşecek ve ilgili süreçlerin yürütülmesi kolaylaştırılacak.

İnsansız hava aracıyla ürün takibi

İnsansız Hava Aracı ile Görüntü İşleme Temelli Hassas Tarım Uygulamaları Projesi’nde, ASELSAN’ın insansız hava araçları ve görüntü işleme alanında yürüttüğü çalışmalardan edinilen bilgi birikiminin, zararlı tespiti ve rekolte tahmini gibi tarımsal uygulamalarda faydaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında uzaktan algılama teknolojisi kullanılarak ASELSAN tasarımı insansız hava aracı üzerinden spektrumun hem görünür hem de gözle görülemeyen kısımlarından yüksek çözünürlüklü veriler toplanacak. Daha sonra elde edilen veriler değerlendirilerek tarımsal ürünlerin izlenmesine yönelik yöntem, yazılım ve algoritmaları içeren bir tespit sistemi geliştirilecek.

Proje sayesinde, tarımsal arazinin alt bölümlerinde bitki sağlığının tespiti ile gerekli tarımsal girdilerin etkin şekilde kullanımına imkan sağlanacak, hastalık ve zararlıların yayılmadan erken tespiti ile tarımsal ilaç kullanımı azaltılacak ve ürün kaybı engellenecek, her yıl satın alım kararlarında önemli rol oynayan ve erken tespiti büyük avantaj sağlayan rekolte tahminin sağlıklı şekilde yapılması için bir araç elde edilecek.

Tarımsal üretime teknoloji yön verecek

Çiftlik Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi’nde geliştirilecek sistem, traktör üzerinde bir araç bilgisayarı ve çiftlik merkezinde traktör bilgisayarı ile haberleşen merkez işlemcisinden oluşacak.

Proje sayesinde, traktör ve diğer tarımsal araçlardaki sensörler üzerinden alınacak uygulanan gübre ve tarımsal girdi miktarı ile toplanan ürünle ilgili bilgiler harita üzerine işlenebilecek, tüm veriler ortak bir yerde toplanarak birleştirilebilecek, hem mevcut hem de sonraki ekim dönemlerinde değişken oranlı uygulama (gübreleme, sulama ve benzeri) miktarının belirlenmesi ve tarım araçlarına gerekli komutların verilmesi için bir alt yapı elde edilecek.

DÜNYA 26.09.2015

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here