Şimdi ‘çığır açan’ inovasyon zamanı!

0

İnovasyon bütün ekonomilerin gündemindeki yerini koruyor ancak yeni bir anlayış gelişiyor; Küçük inovasyonlar değil, artık ezber bozan inovasyonlara yöneliş var. ‘Hedefim çığır açan inovasyon” diyen şirketlerin oranı her yıl 5 puan artıyor

 

Son dönemde gündem daha çok endüstri 4.0’a kaysa da inovasyon da gündemdeki yerini koruyor. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG, bu konuda çok önemli bir araştırmaya imza attı. Temel soru şuydu: Acaba, dünyanın farklı yerlerindeki üreticiler inovasyon ve teknoloji odaklı dönüşüm için hangi adımları atıyor? En önemli bulgu da şu oldu: Çığır açan inovasyon, ‘ezber bozan’ inovasyon anlayışı yaygınlaşıyor, Ar- Ge’ye yatırım artıyor. Ankete katılan 151 CEO, “en önemli stratejilerinin çığır açacak bir buluş yapmak olduğunu” söylemiş. Araştırma sonuçlarına göre gittikçe artan sayıda üretici çığır açıcı bir buluş peşinde. 2013’ten beri bu oran her yıl 5 puan artmış. Trendler devam ederse çığır açıcı buluşa odaklanan üretici sayısı yakında küçük inovasyonlara odaklananların sayısını yakalayacak. 

Araştırmanın önemi biraz da künyesinden geliyor. 2015 yılında başlayan bir araştırmanın sonuçlarını kapsayan “Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış” başlıklı rapor 368 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına dayanıyor. Üçte ikisi, yıllık cirosu 5 milyar doların üzerindeki şirketleri temsil ediyor. Kuzey ve Güney Amerika’dan, Avrupa’dan ve Asya’dan yöneticiler katılıyor. Dolayısıyla “bütün coğrafyalarda, bütün ekonomik iklimlerde küresel devler ne düşünüyor?” sorusunun cevabını içeriyor. Ankete altı farklı sektörden (havacılık – uzay, savunma, otomotiv, holdingler, tıbbi cihazlar, mühendislik ve sanayi ürünleri, metal) yöneticiler katılmış. Bu yılki raporda öne çıkan bulgular şöyle özetlenebilir: 

– Üreticiler gittikçe daha fazla inovasyon odaklı olmaya başlıyor ve Ar-Ge verimliliğini ve değerini artırmayı hedefliyor. Üreticilerin yarısı stratejilerinin inovasyon odaklı olduğunu söylüyor. Katılımcıların yüzde 32’si, yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge’nin stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirtiyor. yüzde 30’u, şirketlerinin çözmesi gereken en önemli sorunun Ar-Ge verimliliğini artırmak olduğunu düşünüyor. 

– Üreticiler kendilerini çetin rekabet koşullarına hazırlarken, satışları artırmak ve maliyetleri düşürmek en önemli öncelikleri arasında yerlerini koruyor. Katılımcıların yüzde 55’i satışları artırmayı en önemli öncelikleri olarak ifade ederken, yüzde 41’i maliyetleri düşürmeye odaklandıklarını söylüyor. Yaklaşık yüzde 40’ı karşılaştıkları en önemli sorunun artan rekabet ve fiyat baskısı olduğunu düşünüyor. 

– Üreticiler arasında çığır açan inovasyon yapma anlayışı yaygınlaşıyor ve Ar-Ge’ye yatırım artıyor. Katılımcıların yüzde 41’i, inovasyon konusundaki en önemli stratejilerinin çığır açacak bir buluş yapmaya çalışmak olduğunu söylerken, yüzde 74’ü önümüzdeki iki yılda gelirlerinin yüzde 4’ünü Ar- Ge’ye harcayacaklarını belirtiyor. Üreticiler piyasaya sürme hızını artırmak ve inovasyon maliyetlerini düşürmek için yeni ortaklıklar yapıyor, yeni teknolojiler kullanmaya başlıyor. Katılımcıların dörtte üçünden daha fazlası, şirketlerinde yapılacak inovasyonlarda kurdukları ortaklıkların çok önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. Yaklaşık yarısı, inovasyonu artırmak için yeni üretim teknolojilerini kullanmaya başladıklarını söylüyor. 

– Üretim sektöründe tedarik zinciri öncelikleri arasında maliyetleri düşürmek, yeni ürün çıkarmaya hazır olmak üst sıralarda yer alıyor. Katılımcıların yüzde 46’sı, maliyetleri ve işletme sermayesini düşürmeyi tedarik zinciriyle ilgili birinci öncelik olarak sayıyor. yüzde 29’u büyümeyi desteklemek için yeniden yapılanmaya gideceğini, yüzde 32’si ise büyüme beklentilerini dikkate alarak faaliyet gösterdikleri pazar sayısını yeniden değerlendireceğini söylüyor.

“Hem büyük değişim hem büyük belirsizlik var”

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri ve Şirket Ortağı Hakan Ölekli de raporun bulgularını şöyle değerlendirdi: “Üreticiler, büyük bir değişim ve belirsizlik dönemi yaşıyor. Fırsatlar daha açık şekilde ortaya çıkana kadar, çoğu nakitte kalmaya odaklanmış durumda. Büyük fırsat geldiğinde, hazır olmak için kurşunlarını saklıyorlar. Küçük değişikliklerle süreci yönetmeye çalışıyorlar. İşletme yapılarını dönüştürmeye değil de uyarlamaya odaklandıkları için küçük değişiklikler yapıyorlar ama bu uyarlama yetmiyor. Dönüşüm şart. İnovasyona dayalı büyüme modeline odaklananlar ise Ar-Ge yatırımını artırıyor, yeni üretim teknolojileri kullanmaya başlıyor. Türkiye’de de üreticiler, karşılaştıkları kısa vadeli sorunların farkında. Bir yandan yaklaşmakta olan büyük inovasyon dalgasına hazırlanmaya çalışırken diğer yandan da artan rekabet, enerji ve hammadde maliyetlerindeki değişimler, yeni teknolojiler gibi acilen çözülmesi gereken zorluklarla mücadele ediyor.”

 

DÜNYA  07.05.2016

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here