45 üniversite öğrenci beklentisini ‘üst düzeyde’ karşılıyor

0

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin memnuniyetlerini ortaya koymak, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olmasına katkı sağlamak amacıyla Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın bu yılki raporuna göre 45 üniversite öğrencilerin beklentilerini ‘çok yüksek ve üst düzeyde’ karşılıyor.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cemil Yücel ve Prof. Dr. Engin Karadağ tarafından, Türkiye’de lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, üniversitelerin daha öğrenci merkezli üniversiteler olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlama amacıyla ilki geçen yıl hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 raporu yayınlandı.

Bu yıl 108 devlet 56 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 164 üniversitedeki 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan raporda üniversiteler eğitim ve öğretim kalitesi, yerleşkelerdeki yaşamın doyuruculuğu, öğrencilere sağlanan akademik destek ve ilgi, yönetim ve işleyiş, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği ile öğrencilere sundukları kişisel gelişim ve kariyer destekleri açısından altı ana başlıkta incelendi.

Devlet üniversitelerinde önemli artış

Araştırmanın Türkiye’de bu alanda hazırlanmış en geniş çaplı çalışma olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yücel, öğrencilerin üniversitelerden memnuniyetlerinin A+, A, B, C, D ve FF şeklinde sıralandığını, A+ seviyesinde 11 devlet ve 11 vakıf üniversitesi olmak üzere 22 üniversite yer aldığını belirtti.

Prof. Dr. Yücel, A+ seviyesindeki üniversiteleri; Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Koç, Abdullah Gül, İhsan Doğramacı Bilkent, Acıbadem, İstanbul, Kadir Has, Akdeniz, MEF, İstanbul Bilgi, İstanbul Teknik, Galatasaray, Boğaziçi, Gebze Teknik, Süleyman Demirel, Karadeniz Teknik, İzmir Katip Çelebi, İstanbul Bilim, Piri Reis ve İzmir Ekonomi olarak sıraladı.

A seviyesinde ise sırasıyla Okan, Hasan Kalyoncu, Marmara, Çukurova,  Orta Doğu Teknik, İstanbul 29 Mayıs, Yıldız Teknik, KTO Karatay, İstanbul Medeniyet, Bezm-İ Alem Vakıf, Ondokuz Mayıs, Çanakkale Onsekiz Mart, Mersin, Yaşar, Işık, İstanbul Kültür, TED, Muğla Sıtkı Koçman, Erciyes, Yeditepe, İstanbul Şehir Üniversitesi, Trakya ve Sağlık Bilimleri üniversitelerinin yer aldığını belirten Prof. Dr. Yücel, şöyle devam etti:

“İlk 22 üniversitenin öğrencilerin beklentilerini çok yüksek düzeyde karşıladığını görüyoruz. A seviyesinde ise 23 üniversite var. Bu seviyedeki üniversiteler ise öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşılıyor. Başka bir ifadeyle ülkemizdeki 164 üniversiteden 22’si çok yüksek düzey, 23 üst düzey olmak üzere toplam 45 üniversitenin öğrencilerin beklentilerini üst düzeyde karşıladığını belirledik. Bu 45 üniversitenin öğrenciler ve veliler açısından gelecek kaygısının az olduğu, yaşam ve eğitim kalitesinin beklentilerin üzerinde karşılandığı mutlu bir üniversite kültürü sunmada oldukça öne çıktıkları anlaşılıyor.”

Prof. Dr. Yücel, FF seviyesinde 31 devlet üniversitesiyle 9 vakıf üniversitesi bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
“164 üniversitenin 89 gibi büyük bir çoğunluğu C ve altı seviyede. Ayrıca genel memnuniyet düzeyleri bağlamında 2017 yüzdeleriyle 2016 yüzdeleri devlet üniversitelerinde A+ düzeyi dışında benzerlik gösteriyor. Devlet üniversitelerinde 2017 yılında A+ üniversitelerin sayısında önemli bir artış olduğu görünüyor.”

Genel memnuniyet sıralaması

Prof. Dr. Yücel, üniversitelerin genel memnuniyet sıralamasında ilk 10’da sırasıyla Özyeğin, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sabancı, Koç, Abdullah Gül, İhsan Doğramacı Bilkent, Acıbadem, İstanbul, Kadir Has ve Akdeniz üniversitelerinin yer aldığını söyledi.

Raporda tıp, diş hekimliği ve eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerin memnuniyet düzeyinin yüksek olduğunun ortaya konulduğunu anlatan Yücel, en yüksek memnuniyetsizliğin ise fen-edebiyat, orman, ziraat ve turizm fakültelerinde okuyan öğrencilerde görüldüğünü belirtti.

Eğitim öğretim başlığında 30 üniversitenin yüksek düzeyde tatmin edici bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yücel, şöyle devam etti:
“Bu üniversitelerin ilk 10’u sırasıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin, Acıbadem, Sabancı, Galatasaray, İzmir Katip Çelebi, Abdullah Gül, İhsan Doğramacı Bilkent, Koç ve İstanbul Bilgi üniversiteleri. Bu 30 üniversitede öğretim elemanları oldukça üst düzeyde derslerini verimli işliyor, öğrencilerle etkili iletişime geçebiliyor, değerlendirmelerinde objektif davranabiliyor ve öğrenciyi derste aktif hale getirebiliyor. Bir önceki yıla göre öğrenim deneyimi tatminkarlığı puanını en fazla yükselten üniversiteler Kırklareli, Hasan Kalyoncu ve Alanya Hamdullah Emin Paşa üniversiteleri; en fazla düşürenler ise İstanbul Aydın, Harran, İstanbul Yeni Yüzyıl, Bozok, Uşak, Kırıkkale, İstanbul Medipol ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri oldu.”

Kampusler

En iyi kampusler sıralamasında ilk 10’da sırasıyla Özyeğin, Akdeniz, Galatasaray, Boğaziçi, Yeditepe, Koç, Abdullah Gül, İstanbul Bilgi, Sabancı ve İstanbul üniversitelerinin geldiği söyleyen Prof. Dr. Yücel, bir önceki yıla göre yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu puanını en fazla yükseltenlerin Uluslararası Antalya, İstanbul Medeniyet, Bezm-i Alem Vakıf ve TED; en fazla düşürenlerin ise Nuh Naci Yazgan, Ankara ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri olduğunu belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ da üniversitelerin akademik destek ve ilgi açısından sıralandığında ilk 10’da sırasıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin, Sabancı, Koç, İhsan Doğramacı Bilkent, Acıbadem, İzmir Katip Çelebi, Kadir Has, İstanbul Bilim ve Ankara Yıldırım Beyazıt üniversitelerinin yer aldığını, kurumun yönetimi açısından sıralandığında erişilebilir ve demokratik yaklaşımda diğer üniversitelerden ayrışan üniversitelerin ilk 10’unda sırasıyla Özyeğin, Kadir Has, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Akdeniz, Sabancı, Acıbadem, MEF, Gebze Teknik, Süleyman Demirel ve İskenderun Teknik üniversitelerinin bulunduğunu anlattı.

Prof. Dr. Karadağ, öğrenme imkan ve kaynaklarının zenginliği açısından en iyi ilk 10 üniversite sıralamasında İhsan Doğramacı Bilkent, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Koç, Sabancı, İstanbul Bilgi, Özyeğin, İstanbul, İstanbul Teknik, Yeditepe ve Anadolu üniversitelerinin, kişisel gelişim ve kariyer desteği açısından ilk 10 sırada sırasıyla Koç, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin, Sabancı, Abdullah Gül, İstanbul Teknik, İstanbul, İzmir Katip Çelebi, İstanbul Bilim ve Acıbadem üniversitelerinin yer aldığını söyledi.

 

HÜRRİYET 05.07.2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here