Tıbbi cihaz üretimde yerli atağı

0

Sağlık hizmet sunumunda, tanı, tedavi ve tarama amaçlı kullanılan tıbbi cihazların yaklaşık yüzde 85’ini yurt dışından temin eden Türkiye, yerli üretimin yapılması için harekete geçti.

Yerli üretimle sadece iç pazarda değil, dünya pazarında da yer almayı hedefleyenTürkiye, dijital röntgen, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve hasta başı monitörü cihazlarının yerlileştirilmesi durumunda yıllık yaklaşık 500 milyon dolar döviz ülkede kalacak.

 

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Osman Arıkan Nacar,  yaptığı açıklamada, bir ülkenin gücünü gösteren en önemli şeylerden birinin ilaç üretimi olduğunu söyledi.

Sağlık alanında dışa bağımlılığın olabildiğince az olması gerektiğinin altını çizen Nacar, yeni sağlık stratejisi ile yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretimine ağırlık verildiğini vurguladı. Bunun için yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini dile getiren Nacar, sağlık hizmet sunumunda kalitenin en önemli göstergelerinden birinin de sonteknolojik özelliklere sahip tıbbi cihazların temin edilmesi olduğunu belirtti.

Nacar, Türkiye’nin her geçen gün daha fazla ilaç ithal eden değil ilaç ihraç eden ülke konumuna geldiğini anlatarak, “Türkiye, bugün bir milyar dolar ilaç ve 500 milyon dolar da tıbbi cihaz ihracatı yapıyor. Türkiye’de şu anda kullanılan tıbbi cihazların yaklaşık yüzde 85’i yurt dışından, yüzde 15’i de yerel üreticiden temin ediliyor.” dedi.

Geçen yıl Türkiye tıbbi cihaz pazarının yaklaşık 2,3 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Nacar, şöyle konuştu: 


“İhracatın ithalatı karşılama oranlarına bakıldığında, tanısal görüntüleme cihazlarının oranı yüzde 7’dir. Tanısal görüntüleme cihazları için yurt dışına ödenen miktar 450 milyon doları geçmektedir. Bu nedenle tıbbi cihaz yerlileştirilme çalışmaları önem kazanmaktadır.

 

Bu kapsamda sadece dijital röntgen, manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve hasta başı monitörü cihazlarının yerelleştirilmesi durumunda bile 5 yıllık alım süreci için bakım-onarım masrafları ile birlikte 1.5 milyar dolar civarında dövizin ülkede kalması sağlanacaktır.”

TIBBİ CİHAZDA CARİ AÇIK AZALACAK
Nacar, Türkiye’nin tıbbi cihaz üretim üssü olma hedefinin, hem Sağlık 2023 Vizyonu’nda, hem 10. Kalkınma Planı’nda hem de Hükümetin Eylem Planı’nda yer aldığının altını çizerek, “Bu planlarda 2018 yılı için Türkiye’nin tıbbi cihaz ihtiyacının yüzde 20’sini, 2023 yılına kadar da yüzde 30’unu üretebilme ve bölgesel bir üretim üssü olabilme hedefi bulunmaktadır.” dedi.

Bu hedefler dahilinde, kamuya en fazla mali yük getiren yüksek teknolojili, katma değeri yüksek ürünleri üretebilmek için politikaların geliştirildiğini anlatan Nacar, şöyle devam etti:

“Ülkemizde yerli üretimin artırılması ve yüksek teknolojiye doğru yönelmesi için teşvik ve alt yapı konusunda son yıllarda önemli adımlar atılmıştır. Bu adımların doğru sonuca erişmesi için kamu-üniversite-sanayi işbirliği sağlanarak sektöre yön veren adımların atılması gerekmektedir. Bu kapsamda kurumumuz tarafından ilk defa hazırlanan ‘Türkiye Tıbbi Cihaz Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’ çalışmaları devam etmektedir. Böylelikle yerli üretim ile birlikte istihdam artacak ve ürünlerimiz sadece iç pazarda değil, dünya pazarında da yerini alacak olup, ülkemizin tıbbi cihaz alanındaki cari açığı önemli bir oranda azalacaktır.”

 

Nacar, başbakanlık genelgesi ile ilgili tüm bakanlıkların en üst düzey bürokratlarının yer aldığı Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi kurulduğunu anımsatarak, hükümetin önemli icra organlarından birisi haline gelen bu komitenin sekretaryasının da kendi kurumları tarafından yürütüldüğünü anlattı. 


AR-GE çalışmaları olmak üzere, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinde, kamu alım garantili politikalar ile yüksek teknolojili ürünlerin üretilebilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Nacar, bu komitenin alacağı hızlı kararlar ve yapılacak uygulamaların takibi ile tıbbi cihaz yerlileştirilme sürecinin daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini sözlerine ekledi. 

 

 

HÜRRİYET 13.05.2016

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here